Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Samvittigheten, Guds sanne kjærlighet og himmelriket
Samvittigheten, Guds sanne kjærlighet og himmelriket 2016-08-04T02:05:25+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Samvittigheten, Guds sanne kjærlighet og himmelriket

Hvordan tilegner samvittigheten seg da Guds sanne kjærlighet? Samme hvor mye penger dere har, samme hvor mye kunnskap eller autoritet dere har, hjelper det fint lite hvis dere mister den dere hadde så kjær at dere var villig til å gi deres liv for vedkommende.
Hvis dere frigjør sinnet deres og greier å overvinne all bitterhet og alt hat, og overfører den fullstendig frigjorte sfæren som da blir dannet, til samvittighetens verden, da vil samvittigheten på en naturlig måte komme i forbindelse med Guds sanne kjærlighet.
Hvis vi sammenligner samvittigheten med kjærlighet, for å se hvilke av de to som er størst, finner vi at kjærligheten er det. Vi kan forstå at det må være slik fordi samvittigheten har sitt opphav i kjærlighet.
Himmelriket er stedet vi kommer til når vi lever slik at vi blir ett med Guds sanne kjærlighet, som frigjør vår samvittighet. Himmelriket er stedet vi kommer til når våre liv får sann kjærlighet som sentrum, og vi på den måten forbereder oss til å bli del av arvelinjen som er basert på Guds sanne kjærlighet. Vi kommer aldri til himmelriket hvis vi ikke greier å tilegne oss denne sanne kjærligheten. Før det skjer, før vi er forberedt, må vi kanskje vente i millioner av år.
Vi har ikke noe med himmelriket å gjøre så lenge syndefallet hindrer oss i å bli ett med lyset som, i samsvar med Guds sanne kjærlighet, gjør det klart for oss mennesker hvordan den sanne Gud tenker og styrer. De som lever helt i samsvar med en sann samvittighet og sann kjærlighet, vil automatisk komme til himmelriket. Selv om man tror på Jesus, kommer man ikke dit hvis man ikke har en tilknytning til Guds sanne kjærlighet. De som opplever en konflikt mellom sitt sinn og sin kropp, kan ikke komme til Guds rike. Så lenge vi opplever konfliktene som kommer av at vi har arvet Satans arvelinje, kommer vi ikke til himmelriket.

Les videre