Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Samvittighet og evighet
Samvittighet og evighet 2016-08-04T01:00:29+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Samvittighet og evighet

Vår samvittighet vet om alt dere går gjennom, fra vugge til grav. På samme måte, når dere går til den åndelige verden, kommer dere til å oppdage at det finnes noe som kan sammenlignes med en datamaskin der, som har registrert klart og tydelig alt dere gjorde her på jorden.

Inntil i dag har vi ikke visst at samvittighetens oppgave er å gjøre oss til plettfrie Guds barn, for at vi skal kunne være Guds sanne sønner og døtre i all evighet.

Er det noen her som tror at han eller hun ikke kommer til den åndelige verden når de dør? Alle går til den åndelige verden uansett. Når du kommer dit, vet man øyeblikkelig hva du heter. Man vet ikke bare hvordan hele livet ditt artet seg, men vet også med én gang hvem flere tusen generasjoner av dine forfedre er. Den åndelige verden eksisterer uavhengig av tid og rom. Derfor er ikke detaljer av våre liv som har gått imot vår samvittighet, noe vi bare kan glemme og «etterlate» oss her på jorden. Derfor må vi bare innse at i virkeligheten er samvittigheten vår fremste læremester. Samme hvor berømt man er, kan man ikke konkurrere med samvittigheten når det gjelder å lære bort ting. Samvittigheten har en lignende oppgave som et kompass for kapteinen på et skip.