Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Religion og Guds ideal
Religion og Guds ideal 2016-08-04T15:46:46+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Religion og Guds ideal

Gud opprettet religioner og heller enn å gjøre det samme igjen og opprette slike religioner enda en gang, lovet han at grunnleggerne av de forskjellige religioner én dag ville vende tilbake. Kristendommen lærer at Jesus vil komme tilbake. Innen buddhismen snakker man om at Maitreya Buddha vil komme. Konfutsianismen nevner en ny Konfutse (Konfucius). Innen islam tror man på samme måte at en som ligner Muhammed (fvmh), vil komme tilbake.
Hvorfor opprettet Gud de forskjellige religionene? Vi må absolutt forstå at det er Guds vilje å danne familier, slekter, folk og nasjoner som han virkelig elsker. Han vil oppnå det basert på sin kjæreste sønn og datter, som kan bli ett som Guds kjøtt og blod.
Vi må derfor forstå hva slags menneske Messias er. Messias’ annet komme er et menneske som fullt og helt realiserer det idealet som alle religioner lengter etter. Han kommer for å gjenvinne roten Guds evige sanne kjærlighet kan vokse fra her på jorden for første gang.
Han blir derfor en Sann far. Guds frelsesarbeid har også som mål å gjenvinne sant liv og en sann arvelinje, overalt her på Jorden, gjennom ideelle familier, basert på den sanne kjærlighet som var gått tapt.
På grunn av syndefallet mistet Gud fullstendig Den sanne mor og de sanne barna i Adams familie. Det betyr at Gud ikke kunne ha sanne barn. Det fantes ingen familie med tilknytning til den arvelinjen som Gud ønsket, og som skulle hatt Guds sanne kjærlighet som sentrum. På grunn av falne foreldre begynte konflikten mellom sinn og kropp, i og med at bånd ble dannet basert på falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje. Adam og Eva ble fiender. En strid som førte til mord, brøt ut blant Adams barn.
For å gjenoppreise dette derfor, er Guds frelsesarbeid opp gjennom historien samtidig hans gjenoppreisningsarbeid. Fullførelsen av alt frelsesarbeidet Gud har utført opp gjennom tidene, skjer når vi, gjennom Guds sanne kjærlighet, gjenskaper forente familier, slekter, folk, nasjoner og en forent verden, ved å danne et slektsforhold til Gud basert på arvelinje, som gjør at vi får en tilknytning til brudreligionen, dvs. kristendommen (som står i en posisjon som Messias’ brud). Derfor må vi opprette sanne familier, som kan leve i evighet sammen med Gud, og der ektemann, hustru og barn blir fullstendig forent som Guds sønner og døtre, som har gjenvunnet den tapte enheten mellom sinn og kropp, ved å sette Guds sanne kjærlighet i sentrum, uansett omstendigheter.

Les videre