Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Kroppen har vært det ondes base, samvittigheten det godes base
Kroppen har vært det ondes base, samvittigheten det godes base 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Kroppen har vært det ondes base, samvittigheten det godes base

I lys av dette kan vi definitivt ikke benekte at alt ble skapt av Gud. Vi må derfor vende tilbake til den ideelle verden Gud planla da han skapte, og er nødt til å forstå hva slags personlighet, hva slags mennesker, hva slags familier og hva slags verden Gud ønsker seg.
Vi må da forklare de kompliserte forholdene vi fikk til samfunnet rundt oss som en følge av syndefallet. Kroppen er den base det onde bruker for sine aktiviteter, mens det godes base er samvittigheten. Mennesket har ikke visst at det representerer et møtested for to helt forskjellige verdener.
Når vi ser nærmere på denne situasjonen vi befinner oss i, ser vi at det er kroppen som dominerer sinnet. Vi ser at kroppen har hatt fritt spillerom til å lede sinnet opp gjennom hele menneskets historie. Hvis samvittigheten kunne bli sterkere, ville vi på en naturlig måte kunne vende tilbake til Gud. Verden ville da allerede for lenge siden ha blitt Guds verden.
Problemet er som sagt at den fysiske kroppen er sterkere enn samvittigheten og dominerer samvittigheten. Dette problemet oppsto da kraften fra den falske kjærligheten som Satan brukte til å dominere Adam og Eva med, var sterkere enn samvittighetens kraft.
Å løse dette problemet er blitt et viktig punkt når det gjelder å forstå våre liv, noe som er nøye forbundet med å forstå det ondes opprinnelse, gjenoppreisningshistorien og menneskehetens historie. Gud forstår alt dette meget godt og kan ikke la menneskeheten forbli i sin nåværende tilstand. Derfor er han nødt til å etablere en strategi for å svekke kraften som gjør at kroppen er i stand til å dominere samvittigheten. Den historiske frelsesveien som ble opprettet og utviklet av Gud, er religion. Religion var nødvendig i fortiden og er fremdeles nødvendig i dag.
Hvordan ble da kroppens evne til å dominere sinnet svekket av de forskjellige religionene som oppsto i forskjellige kulturer rundt om i verden? Eller kan denne kraften fjernes helt? Inntil i dag har ikke religiøse mennesker visst hva hensikten med religion er.

Les videre