Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Hvorfor er det konflikt mellom sinn og kropp?
Hvorfor er det konflikt mellom sinn og kropp? 2016-08-04T00:16:26+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Hvorfor er det konflikt mellom sinn og kropp?

Stilt overfor spørsmålet om vår verden i dag er god eller ond, må svaret bli at den er fullstendig ond. Hvorfor da er den ond? Jo, om vi tar for oss verdenshistorien eller et hvilket som helst lands historie, så har det stadig vært konflikter.
Selv om folk befinner seg på samme nivå og i samme situasjon, vil de garantert ikke lenge gjøre det hvis det bryter ut åpen konflikt mellom dem. Da vil nødvendigvis deres veier skilles.

Å si at verden er ond, innebærer også at vårt land er ondt, at dets innbyggere er onde, og at vi selv er onde. Hvis vi studerer oss selv, lar det seg ikke benekte at det er en konflikt mellom vårt sinn og vår kropp. Hva kan da opprinnelsen til denne striden ha vært? Det er et spørsmål vi må finne løsningen på.
Hvis jeg ikke har et grunnlag for fred innen meg selv, og opplever en indre konflikt, kan jeg umulig være lykkelig, selv om det er fred i familien min eller landet mitt, ja selv om det er fred overalt i verden.

Som vi alle vet, er første og annen verdenskrig, samt Den kalde krigen, slutt. I krig er våpenhvile alltid en mulighet. Striden mellom sinn og kropp har imidlertid funnet sted helt fra menneskeslektens begynnelse, opp gjennom hele historien, og inn i vår tid, uten et øyeblikks våpenhvile. Det er ingen som på det nåværende tidspunkt kan si hvor langt inn i fremtiden denne konflikten vil fortsette.
Hvis Gud eksisterer, blir det et stort spørsmål hvorfor denne striden mellom sinn og kropp har vært i stand til å fortsette opp gjennom tidene. Den som ikke greier å motstå fristelsen til å synde, må selv gjøre godt igjen sine syndige gjerninger. Gud kan ikke gripe inn og ta ansvar for våre synder.