Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Hvor man finner sann kjærlighet
Hvor man finner sann kjærlighet 2016-08-04T15:56:12+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Hvor man finner sann kjærlighet

Mine damer og herrer! Dere ønsker vel at dette landet skal bli velsignet av Gud? For at det skal skje, må vi bli mennesker som oppnår enhet mellom sinn og kropp, ved å sette Guds sanne kjærlighet i sentrum. Vi må også bli ektepar som absolutt må kunne bli ett med hverandre.
Etter hvert som det her i landet blir flere og flere slike familier, der Guds barn har oppnådd en absolutt enhet ved å sette Guds sanne kjærlighet i sentrum, vil Gud komme og leve her i dette landet. Da vil det være helt naturlig at dette landet blir den sentrale nasjon for hele verden.
For oss mennesker gjelder det samme. Selv om det mennesket en elsker høyest, bor på landet eller i et slumstrøk, vil den ene part i et kjærlighetsforhold dra dit den andre part er, og vil ønske å leve der sammen. Det samme kan vi si om Gud. Han vil også dra dit det mennesket han elsker, befinner seg, og ønske å leve sammen der, samme hvor det enn måtte være. Stedet der den av hans sønner og døtre som han elsker høyest, holder til, selv om det er et slumstrøk, vil da bli et himmelrike. Et sted der de rike bor, et middelklassestrøk, samme hva slags område det er, kan vi trygt si det vil ha muligheten til å bli et himmelrike.
Hvis vi da spør hva slags sted Enhetskirken er, hva i all verden man gjør på der, må svaret bli at det er et sted der man introduserer Guds sanne kjærlighet. Det er stedet som får vårt sinn og vår kropp til å bli ett ved å sette sann kjærlighet i sentrum. Det er stedet som får menn og kvinner som har oppnådd enhet mellom sinn og kropp, til å bli ideelle ektepar, som også oppnår en absolutt enhet mellom ektemann og hustru.
Oppgaven Gud har pålagt Enhetskirken å utføre, er å få slike Guds sønner og døtre til å bli brødre og søstre som står sammen, og som er absolutt uatskillelige.
På grunn av syndefallet har vi mennesker arvet falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje fra falske foreldre. Basert på den sanne Guds kjærlighet og sann foreldrekjærlighet er min kone og jeg i ferd med å rense fullstendig opp i og gjenoppreise all urenhet som kommer fra den ene familie alt begynte med, og dens falske bryllup.

Les videre