Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Hensikten med religion
Hensikten med religion 2016-08-04T00:44:52+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Hensikten med religion

Hvis syndefallet ikke hadde skjedd, ville det ikke ha vært noe behov for religion. Religion ble nødvendig for å rette på det som gikk galt. Hva er det da Gud vil oppnå gjennom religion? Det han vil, er å disiplinere kroppen og svekke dens evne til å dominere sinnet.
Dere tror sikkert at dere vil bli frelst ved å tro på en religion. Mange tror at de vil komme til himmelen ved å tro på den kristne lære, eller til det buddhistiske paradis ved å tro på buddhismen. Men bare Guds barn kan komme inn i Guds rike, når de blir ett med Gud og setter hans sanne kjærlighet i sentrum av sitt liv.
For å kunne gå inn i Guds rike skulle Adams og Evas familie ha vært Guds barn og tilhørt Guds arvelinje og dannet en familie som satte Guds sanne kjærlighet i sentrum. Inntil i dag har ingen visst at himmelriket er et sted der bare slike familier kommer inn.
For derfor å gjøre samvittighetens kraft sterkere, må kroppen beherskes (underkastes). Vi må befri sinnet, slik at det fritt kan lede kroppen. Da kan vi vende tilbake til Gud, og han vil ta oss i sin favn. Vi vil da oppleve hans sanne kjærlighet, slik vi opprinnelig skulle ha gjort, hvis syndefallet ikke hadde skjedd.
Vi ser da at oppgaven til religion er å få kroppen til å gjøre alt den hater å gjøre. Hva hater kroppen mest? Å faste! Å tjene! Å ofre! Religion ber oss også om å ofre oss selv. Et offer kan ikke unngå å bli såret og må være i stand til å gi sitt liv.
Av den grunn sier Bibelen at den som er villig til å miste sitt liv, skal bevare det. Den som vil vinne sitt liv, skal miste det. Dette paradokset lærer oss at hvis vi lever slik kroppen dikterer, kommer vi til helvete. Hvis vi seirer over kroppen og befrir vår samvittighet, kommer vi til Guds rike.
Hvis vi oppnår fullstendig herredømme over kroppen, og samvittigheten vår kan innta rollen til den absolutte initierende part overfor kroppen, da vil samvittigheten vår få ubegrenset håp, og det vil ikke være grenser for alt det gode samvittigheten ønsker å utføre.

Les videre