Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Gud trenger en kjærlighetspartner
Gud trenger en kjærlighetspartner 2016-08-04T01:25:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Gud trenger en kjærlighetspartner

Alene føler Gud seg ensom, selv om han er absolutt. Kan han da være lykkelig? Mine damer og herrer! Selv om man blir et lands president, vil vedkommende føle seg elendig til sinns hvis han lever alene, uten ektefelle. Selv Gud trenger en kjærlighetspartner.
Selv om Gud er Gud, føler han seg ensom og ulykkelig. Mennesket føler seg ulykkelig når det ikke har penger, kunnskap eller autoritet. Gud trenger imidlertid verken penger, kunnskap eller autoritet fordi han er Skaperen.
Hva, kan vi spørre, trenger han mest av alt? Hvordan kan vi beskrive Gud? Gud er kjærlighetens «konge» og kjærlighetens mester! Hvis Gud er kjærlighetens konge, da kan vi kalle ham en «brudgom». Det betyr at han trenger noen han kan uttrykke sin kjærlighet til, en kjærlighetens dronning. Dette er et absolutt prinsipp.
Hvis vi da spør hvem det er som kan bli Guds sanne kjærlighetspartner, som betingelsesløst kan respondere på Guds kjærlighet, må svaret bli: et sant menneske! Adam og Eva skulle ha blitt ett med Guds kjærlighet.

Les videre