Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Gud og menneske skulle ha blitt forent i kjærlighet
Gud og menneske skulle ha blitt forent i kjærlighet 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Gud og menneske skulle ha blitt forent i kjærlighet

Da Gud skapte, ville han etablere et kjærlighetsforhold til mennesket basert på sann kjærlighet, en fantastisk (enorm) kjærlighet. Dette var helt i samsvar med Guds ideal. For å kunne bli ett med mennesket, ville Gud opprette en familie der Gud og menneske var forent i kjærlighet.
Da ville vi i dag ikke ha trengt å bekymre oss over om vi kommer til himmel eller helvete, fordi vi automatisk ville ha tilhørt Guds rike. Problemet er at Guds sanne kjærlighet og menneskets kjærlighet ikke ble etablert i et felles punkt, der de skulle ha vært forent som en givende og en responderende kjærlighet. Guds kjærlighet og menneskets kjærlighet ble forskjellig fra hverandre og dannet to former for kjærlighet. De utviklet seg i to forskjellige retninger og med to forskjellige mål.
Derfor har det vært umulig å realisere den ideelle verden som både Gud og mennesker lengter etter. Det var Guds vilje at disse to former for kjærlighet skulle ha begynt fra ett punkt. Dette ble imidlertid aldri realisert.
Med Satans kjærlighet som sentrum fikk menneskeheten falske foreldre og arvet falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje. Med en slik arv kom alle til helvete og hadde ikke noe med himmelriket å gjøre.
Vi har ikke forstått at Guds kjærlighet er noe vi må tilegne oss ved hjelp av samvittigheten, og at vi derfor må bli mennesker med et sinn som fritt kan ha kontroll over den energiske kroppen.

Les videre