Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Gud har latt Satan angripe først
Gud har latt Satan angripe først 2016-08-04T00:13:12+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Gud har latt Satan angripe først

Hvis syndefallet ikke hadde skjedd, ville menneskets sinn og kropp ha vært forent på en helt naturlig måte. På grunn av syndefallet oppsto det et disharmonisk pluss-pluss-forhold mellom samvittigheten, med sitt forhold til Gud, og den fysiske kroppen ( i stedet for et naturlig pluss-minus-forhold [yang-yin-forhold]). Dette er opphavet til en historie fylt med konflikter. Det skulle ikke være vanskelig å innse det.
Gud ble nødt til å forandre på denne situasjonen og arbeidet derfor for å atskille godt og ondt fra hverandre. Gud setter alltid andre foran seg selv. Guds vei er å gjøre alt for helheten. Hans hensikt (mål) er kjærlighet og fred. Satan, derimot, er selvisk og individualistisk. Satan prøver å ødelegge det gode fullstendig med hat og strid. Han prøver å ødelegge både i den åndelige og den fysiske verden for å forhindre at menneskeheten noensinne går over på Guds side.
Gud, som representerer det gode, kan ikke gå løs på menneskeheten for å ha fulgt Satan. For å vinne menneskeheten tilbake på det godes side, er Gud derfor nødt til å bruke en strategi der han lar Satan angripe først.
Opp gjennom historien ser vi hvordan Satan har forsøkt å ødelegge Guds side på en helt selvisk måte gjennom hat og konflikter. På den annen side ser vi hvordan Guds side har gjenskapt basert på kjærlighet og fred, på en helt uselvisk måte.

Les videre