Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Gud ga oss en samvittighet med høye ambisjoner
Gud ga oss en samvittighet med høye ambisjoner 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Gud ga oss en samvittighet med høye ambisjoner

Dere trenger alle penger. Dere trenger kunnskap. Dere har behov for autoritet. Alt dette vil imidlertid være nytteløst hvis dere ikke har en ektefelle. En mann trenger kone og barn. En kone trenger mann og barn. Stedet der vi finner dem som responderer mest på vår kjærlighet (være nærmeste kjære), er familien.
Gud er kjærlighetskilden som er i stand til å fullstendig tilfredsstille samvittighetens ønsker. Når mann og kvinne begge tjener og hjelper Gud og responderer på hans kjærlighet, blir de også ett med hverandre. Den familien der barn blir unnfanget i en slik kjærlighet, og som er i stand til å leve lykkelig, er nettopp den base som er den første begynnelse på Guds rike her på jorden, der Guds sanne kjærlighet står i sentrum.
Vi mennesker ønsker at de vi elsker, skal vise seg å være millioner ganger, ja uendelig mer verdifulle enn oss selv. På samme måte ønsker også Gud at de han elsker, skal få uendelig verdi. En person med slik verdi er et sant menneske. Mine damer og herrer! Vi visste ikke at Adam og Eva skulle ha blitt en slik mann og kvinne. De skulle ikke ha falt, men blitt fullkomne.
Vi er blitt gitt en samvittighet med så høye ambisjoner fordi vi mennesker er i en responderende posisjon overfor Gud, som er den initierende part. Vi mennesker er ikke en del av Gud selv, men har vår egen distinkte individualitet.
Når han har noen som responderer på ham slik han vil, kan Gud håpe på at vi skal bli millioner ganger mer verdifulle enn han selv. Det som gjør det mulig å ha et slikt ønske, er at Gud ga nettopp oss mennesker en samvittighet som streber etter en slik kjærlighet. Dette er det viktig å forstå.

Les videre