Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Frelst ikke ved å tro på en religion, men på grunn av Guds sanne kjærlighet
Frelst ikke ved å tro på en religion, men på grunn av Guds sanne kjærlighet 2016-08-04T02:12:55+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Frelst ikke ved å tro på en religion, men på grunn av Guds sanne kjærlighet

Hvis de forskjellige religionene, som har som oppgave å løse disse problemene, strides med hverandre, vil de forsvinne i de «siste dager». Gud kan ikke være til stede der det er strid. Alle denominasjoner og religioner må forenes. De forskjellige religioner representerer forskjellige aspekter ved bevegelsen som har som mål å få kontroll over kroppen og frigjøre samvittigheten. Religion er imidlertid ikke selve nøkkelen til å åpne døren til frelse. Det som åpner døren til frelse, er Guds sanne kjærlighet. På det grunnlaget må vi arve sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. Hvis ikke, er det umulig å bli frelst. Dette er noe vi er nødt til å forstå.
Vi blir ikke frelst ved å tro på en religion. I virkeligheten eksisterer religion for at vi skal få kontroll over kroppen. Vi må forstå at hvis vi forbereder en befridd sfære i samvittighetens verden, er forutsetningene til stede til at samvittighetens ønske om kjærlighet kan bli sterkere enn Guds ønske.

Les videre