Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Forutsigelser er gått i oppfyllelse
Forutsigelser er gått i oppfyllelse 2016-08-04T16:12:31+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Forutsigelser er gått i oppfyllelse

Siden slutten av annen verdenskrig, de siste femti år, har jeg (dr. Moon) vært utsatt for forfølgelse over alt i verden. Slik forfølgelse fant ikke sted fordi jeg hadde begått noen forbrytelse. Tiden er nå inne for at dere kan skjønne at det tvert imot var for å frelse dere. Derfor er ting nå snudd helt på hodet. Folk har nå begynt å innse at jeg er et enestående menneske, som i høyeste grad fortjener respekt og ære.
Den kommunistiske verden slo inn på nye veier på grunn av min innsats. Det var jeg som fikk Mikhail Gorbatsjov og Kim Il-sung til å våkne opp åndelig. Hadde det ikke vært for meg, ville det ikke ha vært bygget et fundament som gir håp om at et USA i sterkt forfall kan frelses.
Jeg (dr. Moon) har også investert meg og gjort allslags anstrengelser for å forene Sør- og Nord-Korea. Det samme gjelder for Midtøsten. Dere bør vite at Det republikanske partiet i USA endelig kunne vinne over demokratene, etter førti år, på grunn av den enorme innflytelsen fra fundamentet jeg har opparbeidet i bakgrunnen. Kanskje er dere ikke oppmerksomme på alt dette. Dere skal vite at enhver nasjon som overgår USA når det gjelder å motta meg, dr Moon, vil kunne bli den fremste nasjon i verden.
Alt jeg har forutsagt, har vist seg å gå i oppfyllelse. Hele verden har gått imot meg og har forsøkt å rydde meg av veien på alle slags måter. Likevel er jeg ikke død, og på en strålende måte kan jeg nå innta en plass blant verdens topper. Det er bare fordi Gud elsker meg, at jeg i dag fremdeles kan forkynne høyt og tydelig. Dere skal vite at det er fordi Gud beskyttet meg helt og fullt. Derfor må dere for alvor finne ut hva Enhetskirken står for, selv om dere av den grunn skulle risikere livet.
I dag, på en dag med slik dyp betydning, skal dere vite at dere, fra pålitelig hold, er blitt introdusert til de aller viktigste kjensgjerninger. Uansett må dere ikke glemme å gå denne veien. Basert på denne nye vekkelsen, ber jeg dere om å beslutte dere til å bli ledere som bringer Guds velsignelse til deres familier og land. På den måten vil ideelle familier begynne å vokse fram her på jorden.
I Sør- og Mellom-Amerika har jeg nylig hatt møter med fremstående samfunnsledere, inkludert presidentene av sytten land. Ikke så lenge før det ble et stort møte holdt i Seoul, som var del av den seiersrike oppfyllelsen av den store internasjonale vielsesseremonien for 360 000 par. I tillegg hadde jeg stor suksess med min taleturné til seksten amerikanske byer. Før dét var min kone på en taleturné til de største byene i Japan sammen med tidligere President Bush og kone. Turnéen omfattet et møte i Tokyo Dome med et publikum på 50 000, og talene dreide seg om vår sans for fundamentale verdier som kan løse de forskjellige problemene det 21 århundre vil bringe.

Les videre