Home/Taler/Den sanne familie og jeg/Enorme forandringer før verdensfred
Enorme forandringer før verdensfred 2016-08-04T00:23:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

Enorme forandringer før verdensfred

I de siste dager vil Guds side frata Satan hans åndelige herredømme over menneskeheten og den respekt han har nytt. Satan har prøvd å forhindre dette ved å utvikle ateistisk materialisme, humanisme og kommunisme. Etter annen verdenskrig spredte kampen mellom Guds side, høyresiden, og Satans side, venstresiden, seg, slik at den ble en verdensomspennende konflikt, Den kalde krigen. Fordi Guds side, representert ved den kristne verden, hadde gått seierrik ut av annen verdenskrig, gikk verden inn i en tidsalder med enorme forandringer, som til slutt vil føre til verdensfred.
Våre dager er en epoke karakterisert av en individualistisk ånd, en tidsalder med fri sex, som virker fullstendig ødeleggende på sunne familier, som streber etter å sette sann kjærlighet i sentrum. Våre dager er en tidsalder da barn fornekter sine foreldre, en tidsalder da foreldre fornekter sine barn, en tidsalder som fornekter mann-kone-forholdet. Dette er tidsalderen med et helvete her på jorden, en tidsalder som gjennom lesbiskhet og homoseksualitet forsøker fullstendig å ødelegge familieidealet, som Gud har arbeidet for å gjenvinne. Det er dette familieidealet Messias kommer for å opprette ved sitt annet komme for å forvandle helvete på jorden til å bli Guds rike her på jorden. Messias, som kommer som Sann far, vil opprette enhet mellom sinn og kropp, enhet mellom mann og kone, enhet blant Guds barn samt en global enhet.

Les videre