Home/Taler/Den sanne familie og jeg/En stor universell familie med Gud som midtpunkt
En stor universell familie med Gud som midtpunkt 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

En stor universell familie med Gud som midtpunkt

Min kone og jeg etablerte på det ytre plan «headwing»-ideologien (fremoverrettet tenkning, verken «leftwing» eller «rightwing»), som er i stand til å overvinne begrensningene (svakhetene) til ideologier både på venstre- og høyresiden. På det indre plan har vi opprettet «gudisme» (guddsentrert tenkning). Gjennom sann kjærlighet har vi med andre ord overvunnet barrierene i samvittighetens verden og den åndelige verden og dermed blitt Sanne foreldre. De store internasjonale vielsesseremoniene vi organiserer, representerer seremonien som gir oss den store velsignelse det vil si å få ta del i oppstandelsen. Samtidig mottar vi «podekvist» i form av spirene til sann kjærlighet, spirene til sant liv og spirene til en sann arvelinje, «spirer» fra sann kjærlighet, der Guds og menneskets kjærlighet er ett med hverandre.
Vi håper hele menneskeheten kan motta en slik stor velsignelse og bli familier som blir med på å opprette himmelriket. Vi håper alle kan få sine navn innskrevet i registeret i himmelriket på jorden.
Målet til Den Enhetskirken er på denne måten å opprette en arvelinje som overskrider landegrensene, og som gjør alle til slektninger. Vi utformer da også en lære om en svær universell familie, med Gud som midtpunkt, og som omfatter både den fysiske og den åndelige verden. Dermed kan vi også proklamere en lære basert på sanne foreldre, en lære basert på sanne ektepar og en lære basert på sanne brødre og søstre. Av den grunn kan vi ønske en verden basert på hjertets kultur velkommen. På den måten blir det mulig å gå inn i himmelriket både her på jorden og i den åndelige verden. Det er målet til Enhetskirken å utvikle en verden som blir et frigjort himmelrike på jorden, til fullkommenhet.

Les videre