Home/Taler/Den sanne familie og jeg
Den sanne familie og jeg 2016-11-24T13:01:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og jeg

En tale av dr Sun Myung Moon, holdt på en internasjonal taleturné til 17 land i Sentral- og Sør-Amerika fra 17. mai – 7. juli 1995 og 16 andre land fra 5. november – 7. desember samme år samt en taleturné til 16 byer i USA fra 5. – 20. september også i 1995.

Mine damer og herrer! Ærede gjester!
Jeg setter stor pris på og gleder meg til å kunne holde denne talen på slikt et betydningsfullt sted.
Tiden er nå inne for et nytt initiativ i arbeidet med å danne en fredelig verden. Vi må derfor skape den harmoni og enhet som verdensfred og ideelle samfunn for menneskeheten forutsetter.
I dag vil jeg åpent tale til dere om ting jeg ofte har tenkt på. Jeg har kalt talen «Den sanne familie og jeg».
En sann nasjon er et land som legger forholdene til rette for at mann og kvinne sammen kan utvikle sanne familier til fullkommenhet. Menneskeheten består av menn og kvinner. Verdens komplekse problemer har også med både menn og kvinner å gjøre. En fullkommen sann familie, etablert av et sant ektepar, er modellen på hvordan menneskehetens og verdens forskjellige problemer kan løses. Med denne sanne familien som utgangspunkt kan dermed en verden full av fred, en ideell verden, bli dannet, når vi får sanne nasjoner og en sann verden med bånd til denne familien. Vi skal derfor se på hva vi forstår med begrepet «sann familie».

Les videre

En alternativ innledning, som ble brukt ved flere anledninger er: «Mine damer og herrer! Jeg er dypt takknemlig for at dere har gjort det mulig at jeg kunne treffe slike høyt anerkjente personer på denne banketten. Jeg er dr. Moon. Dere har uten tvil allerede hørt mange rykter og historier om meg. Mitt liv og mine ord har gjort meg til en kontroversiell person over hele verden. Jeg er dessuten mannen bak en rekke begivenheter og prosjekter som har gjort et sterkt inntrykk globalt. Det må her legges til at disse har vært resultater jeg har oppnådd etter å ha tjent Gud hele mitt liv, like til denne dagen.
I dette korte møtet i dag vil jeg ta litt tid til å tale om temaet ‘Den sanne familie og jeg’ fordi verdens problemer har sitt opphav i familien. Hva legger vi så i begrepet en ‘sann familie’?»

I enkelte utgaver av talen følger setningen: «Grunnen er at det er innen individet vi finner den virkelige slagmarken for kampen mellom det gode og det onde.»
I enkelte utgaver av talen følger setningen: «Det var nemlig Gud som hadde jaget dem fra hagen.»

Denne delen, fra «Hvis syndefallet ikke hadde skjedd» og til «ikke være vanskelig å innse det», kommer senere ut i talen i enkelte utgaver.

I enkelte versjoner av talen følger setningen «Ingen visste at vi ble skapt med en slik verdi.»
Denne setningen er utelatt i enkelte utgaver av talen.

I den koreanske utgaven vi har basert oversettelsen på, står det: «Hvis Sør-Korea absolutt begynner å gripe fatt i meg (dr Moon), før USA gjør det, kan Korea bli verdens ledende nasjon.»

Tokyo Dome er navnet på en stor hall i Tokyo.