To viktige taler 2016-08-30T15:43:44+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

To viktige taler

Det mest dyrebare jeg kan tilby dere, fra mitt dypeste hjerte, som et uttrykk for min takknemlighet på denne spesielle dagen, er å introdusere dere til det jeg anser for å være de to viktigste talene jeg holdt på min siste verdensomfattende taleturné.

Jeg tenker da på «Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene» og «På sporet etter universets opprinnelse». Vi trenger absolutt en løsning på problemene med seksuell umoral, ødeleggelsen av familien og fremmedgjøring blant de unge. Disse to talene gir fundamentale løsninger på disse problemene. Når dere alle drar hjem igjen, håper jeg dere vil ta dere tid til litt refleksjon. Når dere skulle ønske dere kunne uttrykke mer kjærlighet overfor familiene deres, les da disse to talene sammen som en familie og tenk dypt. Jeg er overbevist om at det kan hjelpe dere og deres familier til å oppnå harmoni og ekte lykke.

Jeg vil foreslå at dere leser disse to talene like mange ganger som antall år siden dere ble født. Hvis dere er over åtti, les da talene mer enn åtti ganger. Desto mer dere leser disse talene, desto mer himmelsk velsignelse og lykke vil komme til dere. Jo mer dere leser dem, jo mer fred vil på en naturlig måte automatisk fylle deres familier. Jeg oppfordrer dere til å lese mer!
Tittelen på den første talen er «Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene». Jeg vil kort bare nevne noen av hovedpunktene. I og med syndefallet mislyktes familien til den første Adam fullstendig. Derfor kom Jesus som den andre Adam for å gjenoppreise på det nasjonale plan fiaskoen i den første familie. Den første Adam ble den falne Adam. Av den grunn kom Jesus som Messias, som den andre Adam. Men fordi Jesus ikke var i stand til å opprette en familie med Sanne foreldre, må Messias komme tilbake som den tredje Adam og på det globale plan gjenoppreise ved å gjøre godt igjen oppgaven til Sanne foreldre. Dette er oppgaven til Gjenkomstens Herre, som kommer som den tredje Adam. Han må derfor bringe Det gamle testamentes tidsalder, Det nye testamentes tidsalder og Det fullførte testamentes tidsalder til sin fullførelse. Denne talen gjør det også helt klart at det frelse fundamentalt sett dreier seg om, er gjenoppreisningen av den opprinnelige arvelinje. Derfor vil de store bryllupsseremoniene vi kaller Velsignelses-seremonier, bli spredt og bli holdt over hele verden. Dette er et tegn på at vi er gått inn i Det fullførte testamentes tidsalder sentrert om De sanne foreldre.
Tittelen på den andre talen er «På sporet etter universets opprinnelse». Siden det var misbruk av kjærlighet som førte til menneskets fall, mistet mennesket sann kjærlighet. Dermed oppsto et problem: Hvordan kan vi gjenvinne sann kjærlighet? Å miste sann kjærlighet er ensbetydende med å falle gjennom et utuktig forhold. Sann kjærlighet ble med andre ord til falsk kjærlighet fordi kjønnsorganene ble misbrukt. For å gjenoppreise det, må vi bruke de seksuelle organer på rette måten. Spiren til falsk kjærlighet ble plantet i Edens hage mens de første to mennesker fremdeles var tenåringer. På samme måte vil menneskeheten nå i de «siste dager» høste frukten av syndefallet blant ungdommen. Det er derfor vi i dag opplever så mye kaos og forvirring angående sex. Den eneste løsningen på dette problemet ligger i det jeg kaller «absolutt sex» (en absolutt kjærlighet der det seksuelle blir noe 100 prosent rent og uskyldig). Det er bare når vi forstår begrepet «absolutt sex» og praktiserer det, at vi er i stand til å forhindre at familien går i oppløsning, og at ungdommen blir ødelagt.
I kveld, ettersom vi har begrenset tid til disposisjon, vil jeg holde en ny tale, som jeg har gitt tittelen: «Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum».

Les videre