Home/Taler/Den sanne familie og det sanne univers/Oppe, nede, høyre, venstre, foran og bak – 1
Oppe, nede, høyre, venstre, foran og bak – 1 2016-07-31T06:34:42+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

Oppe, nede, høyre, venstre, foran og bak – 1

For oss mennesker å kunne fungere i rommets verden, er posisjonene «oppe» og «nede» nødvendige. «Høyre» og «venstre» likeså. Vi trenger også «foran» og «bak». På denne måten blir posisjonen min fastslått (bestemt). Ens karakteristiske utseende og figur kommer helt an på forholdet mellom ens øverste og nederste deler, mellom ens høyre- og venstreside og mellom ens «foran» og «bak».
Den samme formelen som gjelder for forholdet mellom ens øverste og nederste deler, ens høyre og venstre side samt ens foran og bak, gjelder også i familiespørsmål og nasjonale og globale anliggender. Oppe og nede, høyre og venstre, foran og bak på det individuelle plan tilsvarer foreldre og barn, ektemann og hustru samt brødre og søstre i en familie.
I et land også må på samme måte alle familier omfavne ikke bare Østens og Vestens sivilisasjoner, men også sivilisasjonene på den nordlige og den sørlige halvkule. Da kan hver familie også omfavne hele menneskeheten som brødre og søstre og til slutt realisere dette familiemønstret også på det nasjonale og det globale plan. Mønstret passer helt på alle plan. Individet er sentrum i dette mønstret. På samme måte blir ens eksistens utvidet til å omfatte ens familie, nasjon, verden, himmel og jord, inntil den når Gud selv. Dere ønsker alle å bli sentrum av universet. Ikke nok med det: Dere har også muligheten til å realisere dette ønsket.
Det sentrale begrep i universet er derfor familiebegrepet. Hvis himmelen står for foreldrene, representerer Jorden barna. Hvis vi tar for oss den østlige og den vestlige verden, symboliserer Østen mannen og Vesten kvinnen. Derfor når en kvinne blir gift, flytter hun vanligvis dit mannen sin befinner seg, selv om mann og kvinne har samme verdi. På samme måte, når solen skinner på den vestlige verden, og Vesten reflekterer solens lys, da har Vesten samme verdi som Østen. Det samme gjelder i et søskenforhold. Når eldstebroren tar på seg å utføre et arbeid, vil hans yngre søsken begynne å hjelpe ham.

Les videre