Når to blir fullkomment ett 2016-07-31T06:58:47+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

Når to blir fullkomment ett

Hva er forskjellen mellom en mann og en kvinne? For det første er kroppen, som inkluderer kjønnsorganet, forskjellig. Hvem er da mannens kjønnsorgan absolutt nødvendig for? Mannens kjønnsorgan eksisterer for kvinnen. Kvinnens og mannens kjønnsorganer er skapt som henholdsvis konkav og konveks. Hvorfor? De kunne begge ha vært noe som peker opp. Eller de kunne begge ha vært flate. Hvorfor er de skapt forskjellige? Begge eksisterer for hverandre. Kvinnen vil absolutt ha det som er en del av mannens kropp. Mannen vil absolutt ha det som er en del av kvinnens kropp. Til nå har vi ikke forstått at kvinnens kjønnsorgan ubetinget tilhører mannen, mens mannens kjønnsorgan ubetinget tilhører kvinnen. Fordi mannen og kvinnen har «eiendomsrett» på hverandres kjønnsorganer, er de begge i stand til å lære sann kjærlighet å kjenne. Det er bare når vi erfarer at to blir ett, at det blir mulig å forstå kjærlighetens høyeste stadium. Ingen kan være fullstendig imot en slik kjensgjerning. Alle burde innse dette. Et ideelt ektepar blir til fra det punktet der to blir fullkomment ett. Absolutt kjærlighet eksisterer i akkurat det punktet. Kjærlighetens punkt er likeledes stedet der Gud kan være til stede.

Les videre