///«Læren om de tre lederskikkelser»
«Læren om de tre lederskikkelser» 2016-10-07T00:08:49+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

«Læren om de tre lederskikkelser»

Alle her har foreldre. Likeledes har dere alle noen som har oppdratt dere. I tillegg har dere en leder av nasjonen deres. Korrekt? Dette er noe alle definitivt trenger. Men hvis vi tar utgangspunkt i et sant eksempel på foreldre, finner vi at foreldre befinner seg på høyst forskjellige nivåer. Hva mener dere? I hvilken grad er dere selv blitt til sanne foreldre? På samme måte, at man er professor ved et Ivy League universitet som Harvard, Yale eller Columbia i USA eller ved Oxford eller Cambridge i England, betyr det at han eller hun kan bli kalt en sann lærer? På samme vis, hvis vi tar utgangspunkt i en leder som er et sant eksempel for andre, finner vi mange forskjellige slags ledere i en nasjon. Tror dere kanskje at det å være president for en supermakt som USA er ensbetydende med å være en sann president?
Faktum er at barna i vår tids familier ikke har tillit til foreldrene. Ektefeller stoler heller ikke på hverandre. Søskenforhold er ofte preget av gjensidig mistillit. Elever kan ikke stole på sine lærere. Folket har vanskelig for å ha tillit til dem som innehar ansvarsfulle posisjoner i nasjonen.
Problemet er hvordan vi kan komme opp på et riktig nivå når det gjelder én av disse tre viktige posisjonene, som alle streber etter: forelder, oppdrager (lærer) eller leder av en nasjon.
Hvis dere alle burde bli sanne foreldre, sanne oppdragere og sanne ledere, hvem er da verdens desidert beste eksempel og den sentrale modell for alle disse tre oppgavene? Det er ingen andre enn Gud. Av alle foreldre er Gud den sanne Far og den sanne Mor. Av alle oppdragere er Gud den sanne Oppdrager. Av alle konger er Gud den sanne Konge. Gud er den sanne Far og Mor i all evighet. Han er den evige sanne Oppdrager. Gud er den sanne Leder i evighet. Hvis vi er Guds sønner og døtre, må vi først og fremst bli sanne foreldre, på samme måte som Gud. Vi må også ta den veien en sann oppdrager går, slik Gud gjør. Vi må dessuten følge veien som gjør oss til sanne ledere, slik Gud er det. Dette er «læren om de tre lederskikkelser». Gud er det aller høyeste eksempel.
Hvem er Messias som ble sendt til jødefolket, slik Det gamle testamente lovet? Messias er nettopp det mennesket som kommer som en sann far, en sann oppdrager og en sann konge. Jesus kunne imidlertid ikke ha sin egen familie og skape et forent folk. Derfor må han komme igjen. Jesus lyktes ikke i å opprette et fundament på det nasjonale plan. Av den grunn kommer Gjenkomstens Herre som «den tredje Adam» for å vise hele verden hvordan vi kan bli sanne foreldre, sanne oppdragere og sanne ledere. Dette er nettopp Messias’ lære. Så lenge det finnes familier, så lenge det finnes nasjoner, så lenge det finnes en Jord og en himmel, må «læren om de tre lederskikkelser» bli forfektet.

Les videre