Home/Taler/Den sanne familie og det sanne univers/Intet grunnlag for individualisme
Intet grunnlag for individualisme 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

Intet grunnlag for individualisme

Hvor er grunnlaget for individualisme? Det finnes ikke den ting vi kan hevde er ene og alene «min eiendom». Når et barn blir født, etter å ha utviklet seg fra en eggcelle i mors liv, på grunn av foreldrenes kjærlighet, er barnet 99,999% morens bein, blod og kjøtt. Farens sædcelle, som blir ett med eggcellen, utgjør bare 0,001%. I alle fall kan det her umulig være snakk om at den nyfødte babyen har noe selvbegrep.
Ingen, selv ikke de med det beste utseende, kan si at de ble slik på grunn av seg selv. Det samme gjelder selvsagt for meg (dr. Moon). Beina, blodet og kjøttet som kroppen vår består av, kommer alle fra vår mors liv. Vi må bare innrømme at kroppens viktige deler kan sies å være forlengelser av vår mors kropp. De viktigste delene som utgjør kroppen vår, var alle representert i eggcellen og sædcellen. Det finnes ikke noe unntak. Derfor er det heller ikke noe grunnlag for selvsentrert individualisme.
Når vi sier ordet «ovenfor», er det selvsagt innforstått at «nedenfor» også finnes. Er individualismens eksistens berettiget når vi tar i betraktning at begrepet «ovenfor» ikke eksisterer alene, men kun i et forhold til «nedenfor». Det er umulig å finne støtte for at noe som helst har en separat, individuell eksistens. Å snakke om høyresiden forutsetter at venstresiden allerede eksisterer. Det samme gjelder for «foran» og «bak». Hvis vi snakker om noe som er foran, har vi allerede akseptert at noe også er bak. Begrepet «mann» er heller ikke et begrep som kan stå alene. Det forutsetter «kvinne». Dette er ikke bare noe et enkeltmenneske hevder. Det er et universelt faktum.
Hvorfor ble menn skapt? Menn sier ofte at de greier seg utmerket godt alene. De er ikke interesserte i hvorfor de ble skapt. Men hver mann ble født for en kvinne. Hvis kvinner ikke fantes, ville det garantert heller ikke være noe behov for menn. Konklusjonen blir at det ikke finnes en eneste skapt ting som ble skapt for seg selv.
La oss ta våre fem sanser. Ble øynene mine skapt for å kunne se på seg selv? Nesen, ørene, munnen og hendene ble alle skapt for den person eller ting jeg til enhver tid måtte ha et gi-og-få-forhold til. Den kraft som er i stand til å fokusere de fem sansene og fullt ut mobilisere deres ressurser, er sann kjærlighet. Øynene, nesen, ørene, munnen og hendene ble skapt for sann kjærlighet, som redskaper for sann kjærlighet.
Det finnes ikke en eneste ting som ble skapt for seg selv. Vi kan derimot si at det menneske er en tyv som hevder at det som tilhører andre, er sitt. Når man tar noe som tilhører andre, og bruker det som sitt eget, er ikke vedkommende da en tyv? Derfor er en mann en tyv hvis han bruker sine fem sanser og sin kropp for seg selv etter eget forgodtbefinnende. Hans fem sanser og kropp ble skapt for en kvinne.

Les videre