Home/Taler/Den sanne familie og det sanne univers/For å skape en forent, fredelig verden
For å skape en forent, fredelig verden 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

For å skape en forent, fredelig verden

Min kone og jeg har gjort all slags anstrengelser for å skape en forent, fredelig verden. La oss f eks ta arbeidet for å etablere et idealistisk FN-universitet for å styrke grunnlaget for en fremtidig verden som har overvunnet rasemessige, religiøse, nasjonale og språkmessige barrierer. Vi trenger også universiteter for fjernundervisning, der hjemmestudium også er mulig, for å oppnå en global utveksling av kunnskaper. I den medisinske verden er det ikke bare viktig å finne måter å helbrede de fysiske sykdommene som oppsto på grunn av syndefallet, men også utvikle en enhetlig tenkning og forent medisinsk vitenskap til et nivå der motsetningene mellom Østens og Vestens kulturer blir overvunnet, slik at de to kulturene blir forent. Når Østens og Vestens tenkning og medisinske viten blir forent, blir det mulig å helbrede AIDS og lignende tilsynelatende uhelbredelige sykdommer. Det finnes mange unge mennesker på landsbygda i Korea, som er helt uten medisinsk utdanning, men som likevel kan helbrede AIDS og lignende sykdommer, som moderne legevitenskap har store vansker med. Disse unge menneskene i Korea har lært spesielle behandlingsmåter fra den åndelige verden. Hvis vi ikke godtar den åndelige virkelighet, vil vi få store problemer.
Praktiske tiltak er allerede blitt iverksatt ved Universitetet i Bridgeport, Connecticut, og Sun Moon Universitetet i Korea for å ta fatt på disse oppgavene. Min kone og jeg har dessuten etablert Washington Times her i USA. Nå har vi i tillegg satt i gang aviser som dekker de fleste land i Sør- og Nord-Amerika. Vi vil snart utgi aviser i 185 land over hele verden. Dette vil i stor grad bidra til at alle verdens folk kan lære fra hverandre og stå sammen om felles oppgaver.

Les videre