En ny verden 2016-07-31T07:18:54+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

En ny verden

Derfor må dere delta i vår store internasjonale vielsesseremoni, og på den måten være med å skape en seierrik verden der det er frihet, glede og enhet. Det betyr at vi er i ferd med å gå inn i det sanne kongedømmes tidsalder, her på Jorden og i den åndelige verden, en tidsalder da Gud vil inneha den sentrale rolle. Samtidig bidrar dere med å forandre denne verden til å bli Guds rike på Jorden og får også deres navn innskrevet i registeret i Guds rike i den åndelige verden. Jeg inviterer dere alle til å delta i den store vielsesseremonien som vil finne sted i år, der 3,6 millioner par og 36 millioner par vil bli velsignet samtidig (29. november 1997). På den måten håper jeg dere finner veien til evig liv og blir mennesker som vil bli tatt imot med åpne armer både her på Jorden og i himmelen.
I dag er ledende forfattere fra hele verden samlet her. Jeg håper at de ansatte i Washington Times og alle dere ledende forfattere vil bli del av Guds og De sanne foreldres arvelinje og ta på dere ledende roller i arbeidet med å skape en sann global (universell) kultur basert på sanne familieverdier, med Guds sanne kjærlighet som sentrum. La oss skape en verden preget av fred og enhet, idet det 21. århundre nå nærmer seg.
Må Gud velsigne dere, deres familier og også deres gjøremål.
Takk for oppmerksomheten.

En tale holdt av Far Sun Myung Moon ved 15-års jubileet for Washington Times, 16. juni 1997, samt ved en rekke andre anledninger.