///En 180 grader forskjellig retning
En 180 grader forskjellig retning 2016-07-31T07:09:06+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

En 180 grader forskjellig retning

Nå når dere har hørt meg, dr Moon, tale, forstår dere hvordan dere kan bli mennesker som går i en 180 grader forskjellig retning fra den dere nå går i. Dere kan bli radikalt forskjellige mennesker og skape radikalt forskjellige land og en fundamentalt forskjellig verden. Dere vil garantert bli nye mennesker. Det er absolutt nødvendig å få denne onde verden til å forandre seg fullstendig.
Men Satan og menneskene som utgjør denne onde verden, liker ikke de som er på Guds side. Derfor har hele verden gått imot meg. Jeg er blitt motarbeidet av nasjoner og på det internasjonale og globale plan. Jeg (dr. Moon) tilhører imidlertid Gud. Derfor har Gud beskyttet meg. Satan misliker meg, men Gud liker meg. Samme hvor trist en vei jeg har måttet gå, og selv om jeg ble ignorert og tråkket ned, lot jeg meg selv aldri bli engstelig av den grunn. Jeg ble aldri slått ut. I stedet gjorde jeg store fremskritt og nådde den høyeste posisjon. Derfor er det ingen som kan motarbeide meg nå.
Hvordan var jeg i stand til å bygge et slikt globalt fundament mens jeg var utsatt for all mulig slags forfølgelse? Hva slags kraft er det jeg har hatt med meg, som har gjort det mulig å bygge et slikt fundament at jeg er i stand til å gi veiledning til ledende akademikere og andre toppledere? Slike ting ble mulig fordi Gud ga meg kraft. Gud har beskyttet meg og vist meg hvordan jeg skulle gå fram. Gud beskytter og veileder meg fortsatt i dag. Derfor har veien jeg har gått, hele tiden ført til suksess.
Opp gjennom historien har det vært mange religiøse ledere som var i stand til å kommunisere med den åndelige verden. Dere bør likevel vite at det ikke finnes et eneste menneske her på Jorden utenom dr Moon som har tilstrekkelig forståelse av den åndelige verden til å klare å skape enhet der, slik jeg har gjort. Jeg har allerede dannet Guds rike i den åndelige verden. Av den grunn fikk jeg «godkjent-stempel»av Gud. Uten det ville det være umulig å oppnå enhet her på jorden. Dere bør vite at på samme måte som Gud har trent og oppdratt meg i den åndelige verden, veileder han meg også hele tiden her på Jorden.
I de mer enn tjue årene siden jeg kom til USA, dette troens land, har jeg mottatt enormt mye forfølgelse. Jeg forsto imidlertid Guds plan med å få kristendommen til å slå rot i USA, etter at så mange martyrer hadde ofret sine liv i den nesten to tusen år lange perioden siden Jesus døde på korset. Derfor kunne jeg ikke forlate USA. Det samme gjelder for den romersk-katolske verden i Sør-Amerika. Tenk bare hvordan Sør- og Nord-Amerika kunne ha utviklet seg hvis de hadde ønsket dr Moon velkommen førti år siden og lyttet til ham allerede da. Det samme gjelder i enda større grad for Korea.

Les videre