Den nødvendige standard – 2 2016-07-31T06:51:16+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

Den nødvendige standard – 2

Når dere er kvalifiserte til å være sanne foreldre og sanne oppdragere, vil dere også være kvalifiserte til å være sanne ledere. I tillegg vil dere bli kvalifiserte til å bli sanne konger og dronninger. Har det falne menneske noen forestilling om hva det vil si å være en eksemplarisk sønn eller datter, som virkelig elsker sine foreldre? Det falne menneske er heller ikke opptatt av å være lojal mot og elske sitt folk og land. De fleste mennesker tenker heller ikke på å bli en hellig mann eller kvinne, for ikke å snakke om å bli Guds sanne sønn eller datter. Det er derfor denne verden vil forgå. Hvem vil gjerne få sanne sønner og døtre? Gud vil! Hvem vil gjerne få hellige menn og kvinner? Verden vil! Er ikke innbyggere som er lojale mot og elsker sitt folk og land, den beste gave en nasjon kan få? En familie ønsker seg eksemplariske sønner og døtre, som virkelig elsker sine foreldre. Det er utvilsomt akkurat dette som utgjør sannhetens vei.
Denne sannheten vil fortsette å være sannhet, uavbrutt, og uten å forandre retning, i evighet sentrert om kjærlighet. Dette er noe vi ikke visste. Derfor var vi ikke i stand til å bli sanne foreldre. Derfor var vi ikke i stand til å bli sanne ledere av våre land. Derfor var vi ikke i stand til å bli mennesker som var lojale mot og elsket sitt folk og land. Derfor var vi ikke i stand til å bli hellige menn og kvinner. Da Jesus kom til Jorden, fantes det ingen familier med sanne foreldre. Det fantes heller ikke nasjoner eller en verden med sanne ledere. Selv om vi tok for oss ikke bare Jorden, men også den åndelige verden, ville vi heller ikke der ha funnet en sann leder. Det var således ingen som visste hva det ville si å følge sannhetens vei. Men nå burde dere forstå det.
«Nå når dere er blitt eksemplariske sønner og døtre, må dere ikke finne på å bli lojale mot og elske deres folk og land.» Sanne foreldre ville aldri si noe slikt til sine barn. Sanne foreldre må lære sine eksemplariske sønner og døtre å ofre sin familie for å tjene sitt land og finne veien man må ta for virkelig å bli lojal mot og elske sitt land og folk. Sanne foreldre må vise veien vi må fullføre for å bli hellige menn og kvinner, som ofrer sine land for å frelse verden. Sanne foreldre må også lære sine barn å ofre verden for å være bedre i stand til å tjene himmelen og Jorden. Sanne foreldre må lære sine barn å ofre himmelen og jorden for å finne Gud.
For å realisere et slikt ideal, må individet ofre seg for familien. Da kan vedkommende bli en eksemplarisk sønn eller datter, som virkelig elsker sine foreldre. En patriot, som virkelig elsker sitt land, vil til og med ofre hele sin familie for å frelse nasjonen. Det er slik man blir en ekte patriot. For å kunne bli kalt en hellig mann eller kvinne, må man ofre sitt land for å frelse verden. En sann sønn eller datter må opprette Guds rike på jorden og i himmelen selv om han eller hun må ofre hele verden. Derfor er de foreldre sanne foreldre som lever mer for sine barn enn det foreldre vanligvis gjør. Oppdragere som investerer seg mer i de mennesker de underviser, enn hva som er vanlig, er sanne oppdragere. Den president som ofrer seg mer for sitt land enn presidenter vanligvis gjør, er en sann president. Vi har ikke hatt kjennskap til dette prinsippet om å investere seg i og ofre seg for andre. Uten dette prinsippet vil en forent fredelig verden aldri kunne bli virkelighet.

Les videre