Absolutt sex og fri sex 2016-08-31T06:47:28+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

Absolutt sex og fri sex

Der har absolutt sex (en absolutt kjærlighet der det seksuelle blir noe 100 prosent rent og uskyldig) Gud som sentrum. Fri sex har det individuelle jeg og Satan som sentrum. Historisk sett har det vært mange tilfelle der politikere og finansielle ledere har vært talsmenn for fri sex. Mange litterære verk og media har også fremmet fri sex. Fra nå derfor må vi alle, politikere, finansledere, forfattere og journalister, stå sammen og gå foran med et godt eksempel når det gjelder å få bort fri sex. Vi må bli kvitt fri sex fullstendig.

Les videre