Home/Taler/Den sanne familie og det sanne univers/Å investere seg igjen og igjen
Å investere seg igjen og igjen 2016-07-31T07:12:22+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers, som begge har sann kjærlighet som sentrum

Å investere seg igjen og igjen

Hvor kan sann kjærlighet begynne fra? Sann kjærlighet begynner når du fremdeles greier å investere deg fullt ut etter at du har opplevd minst tre ganger å ha «ofret» ditt liv for så å få «nytt liv». På grunn av syndefallet er vi blitt del av den falne arvelinjen. Derfor må vi overvinne det «falne blod» i våre årer, selv om det betyr at vi må være villige til å risikere vårt liv. «Den som vil vinne sitt liv, skal miste det, men den som mister det, skal bevare det» (Luk 17,33). Også Jesus fulgte denne veien, da han kom til jorden. Derfor var han i stand til å legge verden under seg. Det var ikke på grunn av selvisk individualisme, men ren altruisme (nestekjærlighet). Selv om min kone og jeg har tjent milliarder av dollar opp gjennom våre liv, er ikke et øre av dette våre egne penger. Vi har investert alt for å frelse verden. Vi har aldri tenkt på hvor mye vi investerte. Selv om vi måtte gå gjennom vanskelige tider, investerte vi likevel igjen og igjen.
Hva foretrekker dere: «en nasjon under Gud» eller «en verden under Gud»? En del amerikanere liker ikke «en verden under Gud». En del hvite mennesker liker ikke sorte. Hvite angelsaksiske protestanter (WASPs [White Anglo-Saxon Protestants]) holder de viktigste posisjonene i det amerikanske samfunn. Amerika, og særlig sistnevnte gruppe, må skjønne at USA eksisterer for verden. Et USA som bare eksisterer for seg selv, kan ikke fortsette å eksistere.
Vi lever i en overgangstid. I tiden som kommer, vil «en verden under Gud» bli realisert. Gud arbeider for å opprette en slik verden. Han hjelper selvsagt dem som tar del i dette gjenoppreisningsarbeidet, nå og også i fremtiden. Problemet er imidlertid at selv om alle mennesker gjerne skulle ha levd i en slik verden, er det likevel meget få som liker å ta del i dette gjenoppreisningsarbeidet.

Les videre