//Den sanne familie og det sanne univers
Den sanne familie og det sanne univers 2016-08-30T15:11:07+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Den sanne familie og det sanne univers som begge har sann kjærlighet som sentrum

En tale holdt av dr. Sun Myung Moon ved 15-års jubileet for Washington Times 16. juni 1997, samt ved en rekke andre anledninger.

Ærede gjester fra Washington DC og andre steder, kjære alle dere ansatte i Washington Times, fremragende forfattere, mine damer og herrer!
Jeg er dypt takknemlig at dere har tatt dere tid, midt oppe i et travelt program, til å komme til dette møtet.
Idet vi i dag feirer 15-års jubileet til Washington Times, er det umulig for meg å ikke være dypt rørt. For femten år siden, da verden «ble kastet hit og dit» på den kalde krigens «frådende hav», grunnla jeg Washington Times for å oppfylle Guds desperate ønske om å frelse vår verden. Siden da har jeg investert meg i å utvikle Washington Times med håp om at USA, dette velsignede landet, vil oppfylle sin oppgave overfor resten av verden, nemlig å bygge Guds nasjon. Hele tiden har jeg kjempet en ensom kamp og stått overfor enorme vanskeligheter. Folk lo av meg i forakt mens jeg investerte hele mitt hjerte og all min kraft i Washington Times slik at den skulle kunne utvikle seg som en avis som kjemper for rettferdighet, og som er seg sitt journalistiske ansvar bevisst.
I dag har Washington Times-konsernet grunn til å være stolt over å ha utviklet seg til å bli et globalt mediaforetagende i verdensklasse. Siden slutten på den kalde krigen har verden begynt å forstå at Washington Times hele tiden hadde fulgt den rette linjen i sin dekning av den kalde krigen. Den rolle vi spilte er ikke å komme utenom når historiebøkene skal skrives. Verden har nå begynt å anerkjenne at Washington Times sine store anstrengelser også i dag virkelig er presserende og nødvendige for å gi nytt liv til USAs og verdens moralske og åndelige verdier.
Jeg er dypt takknemlig til alle ansatte i Washington Times. Dere har arbeidet hardt sammen med meg for å utvikle Washington Times. Jeg er også dypt takknemlig til alle amerikanske og internasjonale ledere som hele tiden har støttet oss.

Les videre