Home/Taler
Taler 2017-07-27T07:34:22+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Enhetsprinsippene var allerede åpenbart til Sun Myung Moon i 1945. Siden da har han mottatt mange nye åpenbaringer, som vi har fått innsikt i gjennom hans taler. Vi har oversatt en del av dem til norsk, og du finner flere av dem her på disse sidene, og i tillegg noen Hak-ja Han har holdt.

Her er noen vi har på norsk:

1992: Verdensfred

1993: Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

1995: Den sanne familie og jeg

1996: Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

1996: På sporet etter universets opprinnelse

1997: Den sanne familie og det sanne univers

2001: Veien for Amerika og menneskeheten

2001: Gud er vår konge og Sanne forelder

2002: Gud er kilden til fred

2002: Guds fedreland og den forente verden

2004: Guds «hjemland» og fredsrike

2004: Er vi Guds barn, som virkelig elsker og tjener ham…

2005: Gud er vår Sanne forelder, Sanne læremester og Sanne konge

2005: En hellig velsignelse av ekteskapet som dyd både i himmelen og på jorden …

2011:  Himmelsk og jordisk sammenkomst

2017: USAs oppgave i lys av historien til menneskehetens sivilisasjon

Flere taler: Se Fredsbudskapene

For utdrag fra taler, arrangert etter tema: Se skriftsamlingen Cheon Seong Gyeong (2005 v)