Home/Sun Myung Moon/Rask vekst
Rask vekst 2016-11-24T13:02:09+00:00

Sun Myung Moons liv

Rask vekst

Den første bygning bevegelsen eideAll forfølgelsen førte til det stikk motsatte av det de som sto bak den, ville oppnå. Den styrket medlemmene i deres tro. Mens Sun Myung Moon og flere var i fengsel i 1955, gjorde hans tilhengere ekstra anstrengelser. De greide å samle sammen nok penger til å kjøpe en bygning, som tjente som hovedkvarter i mange år fremover. Stedet var mye større enn de tidligere stedene de hadde leid. Til da hadde hovedkvarteret flyttet mange ganger. Tre dager etter Moons løslatelse ble den nye kirken i bydelen Cheongpa innviet 7. oktober 1955. Sun Myung Moon underviser i Cheongpa Dong-kirkenAdressen var 71-3 Chungpa-dong 1 Ga, Yongsan-gu. Bygningen står fortsatt i dag, og fungerer som et museum. At bevegelsen nå eide sin egen kirkebygning, representerte et stort skritt fremover og at bevegelsen hadde fått solid fotfeste.

Cheongpa-kirken ble et åndelig sentrum, som yret av liv. Bevegelsen ble omstrukturert der. Dens hellige sanger ble samlet. Flere ble komponert, og en sangbok utgitt.
Tallet på medlemmer vokste raskt. Moon instruerte Hyeon-shil Kang til å treffe grunnleggere av religiøse grupper, spiritualistiske bevegelser og dem som hevdet å ha mottatt åpenbaringer. Hun skulle fortelle dem hva Sun Myung Moon lærte. Noen av dem hun vitnet til, ble sentrale medlemmer i Enhetskirken (Den Forente Familie).

Våren 1957 hadde tallet på lokale avdelinger av bevegelsen vokst til 20. Fra 20. juli til 31. august det året ble medlemmer sendt ut til sytti byer, to til hver by, for å legge et grunnlag der. Alle ble i byene i 40 dager. Dette ble en tradisjon. Hver sommer dro hundrevis av medlemmer til nye byer og tettsteder og ble der i 40 dager for å bygge opp en ny menighet der. Sør-Korea var et av verdens fattigste land på den tiden, og bevegelsen hadde bare små økonomiske ressurser å rutte med. Derfor kunne den i veldig liten grad støtte disse pionerene som ble sendt ut. Sun Myung Moon reiste rundt i en gammel jeep og besøkte alle. 26. desember 1957 ble det også sendt ut medlemmer i Den første boka om Prinsippeneførti dager om vinteren, noe som var enda tøffere. Men på den måten ble det vunnet mange nye medlemmer.

15. august 1957 ble Wolli Haeseol (Forklaring av Prinsippene) utgitt. Endelig hadde man Sun Myung Moons lære i bokform. Boka ble kun utgitt på koreansk.

1. januar 1958 var det blitt opprettet avdelinger i hvert fylke i Sør-Korea.

Les videre