Perioden 1960-1967 – 2 2017-03-22T07:58:39+00:00

Sun Myung Moons liv

Perioden 1960-1967 – 2

1.oktober 1962 introduserte Sun Myung Moon en kortversjon av det som ble «Mitt løfte». Det besto av fem punkter, som uttrykte Enhetskirkens tro i et nøtteskall og at man var fast bestemt på å omsette troen i praksis. «Mitt løfte» var fram til 1994 et viktig innslag i medlemmenes liv og ble fremsagt kl 0500 hver søndag, på månedens første dag og på bevegelsens Helligdager. I 1994 ble «Mitt løfte» erstattet av «Familieløfte».

124 par24. juli 1963 ble 124 par velsignet. Det var bare koreanske deltakere i disse bryllupene til da.

Alle disse parene var blitt matchet av Sun Myung Moon, men 8. februar 1963 velsignet han 26 par som var gift fra før de traff bevegelsen.

I denne perioden reiste han ofte rundt og besøkte de lokale avdelingene eller medlemmer som var blitt sendt ut som pionerer for å bygge opp nye menigheter.

I 1960 ble bevegelsens første Helligdag opprettet. Det skjedde samme dag som Sun Myung Mooon og Hak-ja Han ble forlovet, 27. mars (Ifølge orientalsk månekalender 1. mars). Dagen fikk navnet Foreldres dag.

Samme år, 19. november (1. oktober ifølge orientalsk månekalender), ble den andre Helligdagen, Barns dag, opprettet.

I 1963, 26. juli (1. mai ifølge orientalsk månekalender), ble den tredje Helligdagen opprettet, Alle tings dag.

Sun Myung Moon og Hak-ja Hans første barn, en datter, Ye-jin, ble født 27. januar 1961. Sønn nummer en, Hyo-jin, kom til verden 3. desember 1961 (døde 17. mars 2008). Datter nummer to, Hae-jin, ble født 27. juli 1964, men levde bare 8 dager og døde 4. august. In-jin, datter nr. 3, ble satt til verden 18. juli 1965, Heung-jin, sønn nr. 2, 23. oktober 1966 (døde 3. januar 1984 etter en bilulykke) og Eun-jin, datter nr. 4, 24. desember 1967.

I USA flyttet Young-oon Kim sammen med fem amerikanske medlemmer fra Oregon til San Francisco i november 1960 for å begynne bevegelsen der.

Little AngelsI 1963 ble The Little Angels, en koreansk folkedansgruppe for barn, dannet for å fremme fred i verden gjennom kulturell utveksling. Gruppen fullførte sin første turné i USA i 1965. I ’66 og ’67 opptrådte de også i flere amerikanske byer.

5. april 1966 begynte arbeidet for å bygge en fabrikk i Kuri, like utenfor Seoul. Der ble det senere satt i gang produksjon av ginseng-produkter.

Les videre