Home/Sun Myung Moon/Perioden 1960-1967 – 1
Perioden 1960-1967 – 1 2017-03-22T07:44:52+00:00

Sun Myung Moons liv

Perioden 1960-1967 – 1

Sun Myung Moon april 1960

I denne perioden ble det lagt et solid nasjonalt grunnlag i Sør-Korea. Kampanjer for å doble medlemstallet ble organisert. Vekkelsesmøter ble holdt over hele landet. Det ble satt i gang aktiviteter for å bygge et finansielt grunnlag. I tillegg begynte bevegelsen med kampanjer mot kommunistisk ideologi. Sør-Korea var allerede blitt angrepet en gang av det kommunistiske Nord-Korea. Frykten var stor for at det skulle skje en gang til.

Hver sommer og vinter ble det organisert 40-dagers kampanjer der alle medlemmer som kunne det, dro ut til nye steder for å legge et grunnlag der i løpet av en slik 40-dagers periode.

3 par3 par WPKim3 par Eu3 par YHKimEtter Sun Myung Moons og Hak-ja Hans bryllup ble det holdt flere seremonier der flere par samtidig ble velsignet i ekteskap. Disse massebryllupene ble etter hvert større og større. 16. april, bare fem dager etter Sun Myung Moons eget bryllup, ble det arrangert en velsignelses-seremoni for tre par. Disse tre parene var Weon-pil Kim (1928-2010) og Dal-ok Cheong (1920-2000), Hyo-won Eu (1914-1970) og Gil-ja Sa samt Yeong-hwi Kim og Dae-hwa Cheong.

Året etter, 15. mai, ble det holdt en stor velsignelses-seremoni for 33 par. Sammen med de tre parene fra året før, ble disse kjent som de 36 parene, som fikk en sentral rolle tilsvarende den Jesu 12 apostler i sin tid hadde.

4. juni 1962 ble 72 par velsignet.

Les videre