Home/Sun Myung Moon/Møtet med Jesus
Møtet med Jesus 2017-03-04T21:26:38+00:00

Sun Myung Moons liv

Møtet med Jesus

Påskemorgen 1935Påsken 1935, 17. april, på Myodu-åsen, ikke så langt hjemmefra, møtte Sun Myung Moon Jesus, som forklarte hvordan han for 2 000 år siden ikke hadde kunnet fullføre den egentlige oppgaven han kom til jorden for. I Sun Myung Moons egne ord:  «Da jeg var 15, hadde jeg en usedvanlig opplevelse. Det var en morgen i påsken, og jeg var i dyp bønn. Jeg gråt mens jeg ba. Da dukket Jesus opp. Han åpenbarte mange ting til meg og forklarte at Guds hjerte var fullt av sorg og smerte på grunn av oss mennesker. Jesus ba meg å påta meg en spesiell oppgave for at Guds vilje skulle kunne skje her på jorden. Det er vanskelig å forklare dere om denne opplevelsen. Kort sagt åpnet den åndelige verden seg plutselig foran meg, og jeg var i stand til å kommunisere fritt med hellige og vise menn i åndeverden. I de stille åsene nord i Korea snakket jeg direkte med Jesus mange ganger. Åpenbaringene jeg mottok da, utgjør selve kjernen i Enhetsprinsippene».  Jesus ba ham ta på seg ansvaret for å fullføre den oppgaven som Jesus selv hadde påbegynt 2 000 år tidligere, men som han, på grunn av sin tidlige død, ikke hadde kunnet fullføre. Sun Myung Moon trodde først han ikke kunne love noe slikt, men Jesus ba ham innstendig gjentatte ganger idet han understreket at den unge koreaneren var spesielt utvalgt av Gud, og at det ikke fantes noen andre som kunne utføre en slik oppgave. Derfor sa den 15 år gamle gutten til slutt ja. Men han visste knapt hva han ga seg i kast med.

Her er hvordan Sun Myung Moon beskriver møtet med Jesus i sin selvbiografi:

Det var påskeaften året jeg ble femten. Også den dagen gikk jeg som vanlig opp på Myodu-åsen bak landsbyen vår og var oppe hele natten og ba. Mens tårene rant, ba jeg Gud inntrengende om svar på mine spørsmål: «Hvorfor hadde han skapt en verden full av så mye sorg og fortvilelse? Hvorfor overlot en allvitende og allmektig Gud denne verden til seg selv når den er i sorg og smerte? Hva bør jeg gjøre for mitt stakkars fedreland?» Mens tårene rant, spurte jeg igjen og igjen.
Jeg var oppe og ba hele natten uten å sove det minste. Ved daggry påskemorgen dukket Jesus opp foran meg. Som et vindpust viste Jesus seg og sa: «På grunn av menneskehetens lidelser har Gud et sønderknust hjerte. Derfor ber han deg ta på deg en spesiell oppgave i Guds arbeid på jorden.»
Den dagen så jeg det sørgmodige ansiktet til Jesus klart og hørte stemmen hans tydelig. Å se Jesus manifestere seg fikk kroppen min til å skjelve voldsomt, som et aspeløv. Der og da ble jeg grepet av en ærefrykt så stor at jeg trodde jeg skulle dø, og samtidig revet med av følelser så sterke at jeg trodde jeg kom til å eksplodere. Rett foran meg forklarte Jesus meg tydelig hva jeg måtte gjøre. På en utrolig måte fortalte han meg på en utrolig måte at jeg skulle frelse en menneskehet som led og hadde det vondt, og gjøre Gud glad og fornøyd.
Fra Sun Myung Moons selvbiografi, 2. kapittel, seksjonen «I krysningspunktet der man både har ærefrykt og blir revet med av følelser».