Home/Sun Myung Moon/Lammets bryllup
Lammets bryllup 2017-03-04T21:12:01+00:00

Sun Myung Moons liv

Lammets bryllup

Lammets bryllup1960, året da Sun Myung Moon fylte 40 år, ble et vendepunkt, ikke bare for bevegelsen, men for Guds tusener av år lange gjenoppreisningsarbeid og for menneskeheten. 27. mars det året ble en ung kvinne, Hak-ja Han, utvalgt til å bli Lammets brud. Hun hadde en solid åndelig bakgrunn og hadde alltid levd et fromt liv. 11. april fant Lammets bryllup sted.

Seremonien begynte kl. 1000 i hovedsalen i hovedkvarteret i Seoul. Salen var helt fullsatt med 700 medlemmer til stede fra hele landet. Seremonien besto av to deler. Til å begynne med velsignet Sun Myung Moon rommet med hellig salt.

Første del av bryllupet var «Seremonien for den godtgjørelses-baserte gjenoppreisningens Foreldre». Medlemmene sto tett langs midtgangen da brud og brudgom kom inn. Midtgangen var dekket av hvitt klede. De ba sammen fremme ved alteret, og en proklamasjon ble lest opp. Weon-pil Kim (1928-2010) og Dal-ok Cheong (1920-2000) holdt gratulasjonstaler. Kwang-yol Yoo leste et dikt han hadde skrevet for anledningen. Deretter forlot brud og brudgom rommet.

Andre del av bryllupet var «Seremonien for herlighetens Foreldre». Brud og brudgom kom igjen inn i salen. De fremsa sine løfter til Gud, menneskeheten og hverandre. Begge gikk tre ganger ned på knærne foran den andre og bøyde hodet helt til det rørte gulvet. Dette er et uttrykk for dyp respekt. Brud og brudgom ga gaver til hverandre og bøyde seg igjen til jorden for hverandre. Gaver ble gitt til brudeparet fra medlemmene. Til slutt leste Moon opp en erklæring før han sammen med sin kone strakte armene ut over forsamlingen og ba om Guds velsignelse på alle. Med det ble det seremonielle avsluttet.

Etter Lammets bryllup var ikke lenger Sun Myung Moon bare en individuell Frelser, slik Jesus var det. For første gang i historien hadde menneskeheten fått Sanne foreldre! En milepæl ver nådd på den lange veien Gud hadde gått for å gjenoppreise det tapte idealet.

Les videre