Home/Sun Myung Moon/Læren sammenfattet og oversatt
Læren sammenfattet og oversatt 2016-11-24T13:01:42+00:00

Sun Myung Moons liv

Læren sammenfattet og oversatt

Ni år etter at Wolli Haeseol (Forklaring av Prinsippene) var blitt utgitt i august 1957, gikk Wolli Kangron (En detaljert forklaring av Prinsippene), i trykken 1.mai 1966. Boka forklarer på en dypere måte og i større detalj innholdet i Wolli Haeseol, som ble skrevet som en ny tolkning av og et nytt perspektiv på de 66 bøkene i Bibelen. Wolli Haeseol kom bare ut på koreansk.

Hyo-won Eu (1913-70), som var blitt med i bevegelsen i desember 1953 etter å ha fått en grundig innføring i Sun Myung Moons lære, skrev det meste av teksten i Wolli Kangron. Chang-seong Ahn, Kwang-yol Yoo og Young-chang Jang hjalp til med å gjøre det skrevne materialet klart til å bli trykt. Boka ble standardteksten for å studere Enhetsprinsippene. Den representerer en revolusjonerende, klar og logisk forklaring av Guds innerste vesen, mennesket og universet. Teksten består i grove trekk av tre hoveddeler: 1. Gud og hans opprinnelige ideal. 2. Hvordan idealet ble ødelagt, og det onde kom inn i verden. 3. Den lange prosessen som ble nødvendig for at vi mennesker skal finne tilbake til Gud og hans opprinnelige ideal. Den siste av disse hoveddelene utgjør mesteparten av teksten idet den i detalj viser den tusener av år lange historiske utvikling og prinsippene bak denne utviklingen. Andre temaer teksten tar for seg, er vår åndelige virkelighet, endetiden, Messias’ oppgaveoppstandelse, kristologi, forutbestemmelse og Gjenkomsten.

Wolli Kangron ble senere oversatt til engelsk som Divine Principle (1973). Denne engelske versjonen ble brukt til å oversette Enhetsprinsippene til andre vestlige språk. Det var lenge ingen vestlige medlemmer som kunne koreansk. Derfor var det også flere begreper i Moons lære som ikke ble forstått riktig før lenge etter at bevegelsen først kom til Vesten. En ny og bedre oversettelse ble utgitt i 1996 som Exposition of the Divine Principle. Samtidig fikk stadig flere en bedre forståelse av originalspråket og de nye begrepene. Det som hittil er blitt oversatt til norsk av En detaljert forklaring av Prinsippene er således blitt oversatt fra koreansk, med den nye engelske versjonen som veiledning. Det samme gjelder for Håndbok i Prinsippene, et foredragsmanual.

Wolli Kangron ble utgitt av Segye Kidokyo Tongil Shillyeong Hyeophwe (Hellig åndelig forening for global kristen enhet).

Les videre