///Sun Myung Moon – kort innledning – 3
Sun Myung Moon – kort innledning – 3 2017-03-04T20:40:53+00:00

Kalt av Gud til å fullføre det Jesus begynte på

Sun Myung Moon – kort innledning – 3

Sun Myung Moon og Hak Ja Han 1960

I 1960 giftet Sun Myung Moon seg med Hak-ja Han. Dette var et vendepunkt i hans liv og i bevegelsens historie. Etter dette er mange blitt velsignet i ekteskap. Velsignelsen er ment for alle, uansett rase, nasjonalitet eller trosbakgrunn.

I 1965 foretok Moon sin første verdensreise. Han besøkte 40 land. Samme året ble også  «The Little Angels» dannet. The Little Angels er et tradisjonelt koreansk balletkompani. Dette året kom også de første misjonærene til Europa.

I 1969 fulgte den andre verdensreisen. Dette året ble også en representant, Ingrid Schneider, sendt fra Vest-Tyskland til Norge. I 1971  dro Sun Myung Moon til USA  for å fortsette sin misjon der.

Madison Square Garden 1974Dr. Moon kom til Amerika for å vekke den sanne kristne ånd, kjærlighetens ånd og lede folk til forsoning og enhet. I fire år talte dr. Moon minst én gang i hver av de 50 statene i U.S.A. De viktigste talene ble holdt i Carnegie Hall (1973), Madison Square Garden (1974), Yankee Stadion (1976) og ved Washington-monumentet (1976). Talen ved Washington-monumentet var høydepunktet av alle de store offentlige møtene holdt i Amerika.  Dit kom det mer enn 300.000 mennesker.

Dr. Moon var også en foregangsmann på mange andre områder. Han opprettet blant annet aviser, skoler og universiteter, organiserte hundrevis av akademiske, økumeniske og interreligiøse konferanser. Gjennom disse prosjektene, og på andre måter, var han hele tiden en talsmann for verdensfred. Han var fast overbevist om at en slik fred ikke bare avhenger av konkrete fredsforhandlinger i konfliktområder, men av mer fundamentale og forebyggende løsninger. Harmoni i våre samfunn og global fred må først og fremst være basert på en indre fred og et harmonisk familieliv.

På sekstitallet og helt fram til slutten av åttiårene så dr. Moon på motstand mot internasjonal kommunisme og kommunistisk propaganda innen den frie verden som en av sine hovedoppgaver. I tiden etter Den kalde krigen la han stor vekt på å overvinne de store moralske problemene den vestlige verden står overfor. Både hans motstand mot kommunismen og hans kamp mot umoral ga ham mektige fiender.

Les videre