///Sun Myung Moon – kort innledning – 2
Sun Myung Moon – kort innledning – 2 2017-02-24T17:47:51+00:00

Kalt av Gud til å fullføre det Jesus begynte på

Sun Myung Moon – kort innledning – 2

I 1945, da Korea ble befridd fra japansk herredømme, begynte han å forkynne sitt budskap. Han ble imidlertid ikke akseptert av kirkene i Sør-Korea, et land under amerikansk kontroll. Derfor dro han til Nord-Korea, som raskt var i ferd med å bli et kommunistisk land under sovjetisk herredømme. Han ble fengslet og torturert og anklaget for aktiviteter som «ikke var i det offentliges interesse». I 1948 ble han idømt fem års hardt straffearbeid i en konsentrasjonsleir. Han demonstrerte en utrolig sterk tro, noe som gjorde at han overlevde i denne dødsleiren i nesten to og et halvt år. Da angrep styrker under FN-kommando området der konsentrasjonsleiren lå, og Sun Myung Moon ble befridd sammen med andre overlevende fanger.

I Pusan bygget Sun Myung Moon sin første «kirke»Han gikk deretter den lange veien til Sør-Korea til fots sammen med to disipler. I Pusan, helt sør på den koreanske halvøya, slo han seg ned i det som var et slumstrøk der hundretusener av flyktninger holdt til. Han og Weon-pil Kim, den første disippel, bygde en enkel hytte der Sun Myung Moons åpenbaringer ble skrevet ned. Han begynte å undervise der og la fundamentet for det som etter hvert ble en global bevegelse. Opprinnelig var det Guds vilje at de kristne kirkene i Korea skulle ta imot ham, men da dette ikke skjedde, ble HSA-UWC ( Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity – Hellig Åndelig Forening for Global Kristen Enhet) stiftet i 1954 i Seoul, Sør-Korea. Det kortere navnet «Unification Church» (Enhetskirken) ble brukt i mange land. I Norge valgte man navnet «Den Forente Familie».

Senere har dr. Moon sagt at perioden 1945-52 representerer en unik historisk epoke. Da var kristendommen på sitt høyeste punkt. De kristne kirkene skulle da ha begynt å samarbeide med dr. Moon og hjulpet til med arbeidet som hadde som mål å realisere en verden i samsvar med Guds opprinnelige ideal. Kristendommens utvalgte representanter lyktes imidlertid ikke i denne oppgaven.

Dette førte til en førti års ørkenvandring, der Sun Myung Moon og de som fulgte ham, begynte en lang og strabasiøs kamp for å gjenvinne grunnlaget som var gått tapt da kristendommen feilet. Dr. Moon og hans bevegelse har virkelig oppnådd utrolige resultater i denne førtiårsperioden, særlig når vi tar i betraktning at de hele tiden var utsatt for misforståelser, fiendskap og forfølgelse

I 1958 ble den første representant sendt til Japan ; i 1959 kom de første til Amerika.

Les videre