//Sun Myung Moon – kort innledning – 1
Sun Myung Moon – kort innledning – 1 2017-03-04T20:33:07+00:00

Kalt av Gud til å fullføre det Jesus begynte på

Sun Myung Moon – kort innledning – 1

Far 10-80Det er umulig å forstå Sun Myung Moons liv og arbeid hvis vi ikke setter dette inn i en større historisk sammenheng. Mange kjenner dr. Moon som grunnleggeren av Enhetskirken (nå Familieforbundet for Verdensfred og Enhet) eller som en antikommunist. Men han er noe langt mer enn det! Hans egentlige oppgave er å skape en verden preget av fred, rettferdighet og kjærlighet, en verden som er slik Gud opprinnelig ville at verden skulle være. Derfor må Sun Myung Moon fullføre den utvikling mot en bedre verden som menn som Moses, Sokrates, Konfutse (Confucius), Lao Tse, Gautama Buddha, Jesus og Muhammed og deres religiøse og etiske lære la grunnlaget for. Alle de forskjellige prosjektene til dr. Moon kan kun forstås i en slik større sammenheng, som en del av hans anstrengelser for å skape en verden der Gud kan føle seg hjemme. Dette forklares i videoen «Hvem er Sun Myung Moon?»

Sun Myung Moon ble født 25. februar 1920 (6. januar ifølge den orientalske månekalenderen) i det nordvestre hjørne av den koreanske halvøya. På den tiden var kristendommen i ferd med å spre seg raskt i Korea. Hans familie ble omvendt da han var ti år gammel. Allerede som liten gutt hadde han demonstrert at han hadde en usedvanlig dyp forståelse av menneskets natur. Han begynte å leve et dypt religiøst liv og tilbrakte mange timer i dyp bønn hver dag.

Da han var 15 år gammel, i påsken 1935, åpenbarte Jesus seg for ham. Han fortalte senere at Jesus da ba ham om å fullføre en spesiell oppgave – nemlig å opprette Guds rike her på jorden. Jesus snakket i sin tid ofte om Guds rike, men det ble likevel ikke realisert. Etter dette møtet med Jesus begynte Sun Myung Moon en ti år lang søken for å komme fram til en fundamental forståelse om Gud, livet og den dype betydningen bak historiske begivenheter.

Sun Myung MoonHvor vanskelige disse ti årene var, går over den menneskelige forstand. Forståelsen Sun Myung Moon fikk, var et resultat av dyp bønn, mye lidelse og mange tårer felt for menneskeheten.

«Gud selv fortalte meg at den viktigste universelle sannhet er at Gud er  vår Far, og vi er hans barn».

Han var samtidig en ung mann som var sterkt involvert i sitt lands politiske og sosiale forhold. Fra 1905 var Korea under japansk styre. Japanerne undertrykte koreanerne på en brutal måte og hadde satt seg som mål å fullstendig utrydde koreansk kultur. Særlig ville de fortrenge kristendommen. Da Stillehavskrigen brøt ut i 1941, holdt Sun Myung Moon på med sitt elektroingeniør-studium i Tokyo. Han var samtidig et aktivt medlem av den hemmelige koreanske motstandsbevegelsen. Den 22 år gamle Moon ble arrestert og torturert av de japanske myndighetene, men likevel fortsatte han å arbeide for forsoning mellom det koreanske og det japanske folk. Det gjorde han hele tiden fram til sin død i 2012. Dette er et sant vitnesbyrd om hans visjon om at menneskeheten er en stor familie under Gud.

Les videre