Home/Sun Myung Moon/I kommunistisk fengsel
I kommunistisk fengsel 2016-11-24T13:02:20+00:00

Sun Myung Moons liv

I kommunistisk fengsel

Sun Myung Moon ble arrestert 11. august 1946. Han ble anklaget for å være en spion fra Sør-Korea. Det var nemlig høyst uvanlig, og følgelig mistenksomt for de nordkoreanske myndighetene, at noen tok seg over grensen fra sør til nord. Flyktningestrømmen gikk den andre veien.

Han kom i samme celle som en av Den hellige herres kirke (The Holy Lord Church) sine ledere, som allerede den første natt Sun Myung Moon var i fengsel, hadde en drøm som tydelig viste at den nye medfangen var Gjenkomstens Herre. Denne kirken var blitt spesielt forberedt gjennom kommunikasjon med Jesus over mange år. Som del av den kommunistiske regjeringens antireligiøse program var samtlige av dens ledere blitt fengslet. De var der i nabocellene. Denne kirken, som hadde flere hundre aktive medlemmer, hadde fått åpenbaringer om at Gjenkomstens Herre ville bli født som et guttebarn, og at de ville treffe ham etter Koreas frigjøring fra Japan. Jesus fortalte dem at den nye Messias da ville være 26 år gammel, og at de måtte tjene og støtte ham, slik de hadde tjent Jesus. De ventet ivrig på denne begivenheten og forberedte 12 apostler og 70 disipler. De kjøpte dessuten et hus til ham og forberedte klær for ham. Etter en stund fikk de klare åpenbaringer om at de ville treffe ham i fengsel.

Det er lett å skjønne hvor mye lettere veien ville ha blitt for Gjenkomstens Herre hvis ikke amerikanerne hadde gitt bort norddelen, den mest forberedte delen, av den koreanske halvøya til Stalin, sjefen for den anti-religiøse verden.

Tortur Pyongyang46De nordkoreanske styresmaktene greide ikke å bevise sine anklager mot lederne av denne kirken og var villige til å gi dem friheten tilbake, på den betingelse at de ikke lenger vedkjente seg de spesielle åpenbaringene de hadde mottatt. De nektet imidlertid, selv om de ble torturert. Sun Myung Moon fortalte lederen som han delte celle med, at denne kirken var spesielt forberedt av Gud og hadde en uhyre viktig oppgave. Det viktigste nå var å få lederne ut av fengsel. Derfor måtte de bare si at de ikke lenger trodde på åpenbaringene de hadde fått.

Mannen i Sun Myung Moons celle, adlød og ble satt fri. Før det prøvde han å vitne til den kvinnelige lederen av kirken, Ho-bin Heo, om Moon. Hun nektet imidlertid å tro det han sa. Moon gjorde da et desperat forsøk på å smugle en beskjed til henne. Han ba henne be til Gud om hvem som hadde sendt beskjeden, og si til fengselsmyndighetene at hun hadde mistet troen på åpenbaringene sine. Hun fikk beskjeden, men nektet å gjøre som Sun Myung Moon sa. Tøystykket beskjeden var skrevet på, ble oppdaget av fangevokterne, som fant ut hvem som hadde sendt den. Dette skjedde 18. september 1946. Fra den dagen ble Moon torturert.

Myndighetene forsøkte ved hjelp av den grusomste tortur å få ham til å tilstå at han var en spion fra sør. Til slutt, da han var nesten død, erklærte de ham imidlertid uskyldig.

Les videre