Home/Sun Myung Moon/Forsøk på å stoppe Enhetskirken – 1
Forsøk på å stoppe Enhetskirken – 1 2016-11-24T13:02:09+00:00

Sun Myung Moons liv

Forsøk på å stoppe Enhetskirkens raske vekst – 1

Fra høsten 1954 vokste tallet på medlemmer raskt. Denne veksten ble lagt merke til av kristne ledere i Seoul. De begynte å se på Enhetskirken som en konkurrent, som de var redde for å miste medlemmer til. Sammen med kristne politikere begynte de en kampanje for å bli kvitt Enhetskirken. Brevet om utvisningenEtt av tiltakene var å stoppe strømmen av studenter fra to kristne universiteter, Ihwa og Yonsei, til Sun Myung Moons bevegelse. Universitetsledelsen fryktet at flere og flere ville slutte seg til denne nye bevegelsen, og at situasjonen ville komme helt ut av kontroll. Professorene og studentene fikk beskjed om at de enten måtte velge fortsatte studier eller bryte alle bånd til Enhetskirken. Pastor Moon og medlemmer med de utviste studentene 11. mai 1955Fem professorer og 14 studenter ved Ihwa universitetet for kvinner nektet å bøye av for dette høyst urettferdige inngrepet i deres trosliv. Professorene fikk sparken og studentene ble utvist. Fem av studentene hadde bare en måned igjen til den endelige eksamen. Enda flere studenter var blitt medlemmer, men når de nå fikk valget mellom studiene og bevegelsen, ble de tvunget av sine foreldre til å velge studiene. Yonsei-universitetet avskjediget en professor og utviste to studenter. Eneste grunn var at professorene og studentene var blitt medlemmer av Enhetskirken.

Et annet tiltak fra ledende kristne var å få media til å skrive negative artikler om Enhetskirken. Rektor på Ihwa-universitetet, Helen (Hwa-lan) Kim, var en nær venn av den sør-koreanske visepresidentens kone, Maria Pak. Sistnevnte begynte å bruke sin posisjon og innflytelse til å få avisene til å angripe Moon. Til da hadde denne nye bevegelsen fått positiv mediaomtale, men dette forandret seg plutselig. Tong-A-Ilbo, en av de største avisene, hadde således kritisert universitetsmyndighetene for ikke å tillate religionsfrihet og støttet Enhetskirken da professorer og studenter var blitt utvist tidligere. Pressens kritikk av Helen Kim for ikke å respektere trosfriheten til studentene og professorene gjorde henne rasende. Hun begynte snart å spre falske rykter om Sun Myung Moon. Hun og hennes venninne Maria Pak, visepresidentens kone, la press på media og fikk dem over på sin side. Her må vi huske at pressen på denne tiden i stor grad var kontrollert av styresmaktene.

Et tredje fortvilt tiltak fra de kristne kirker var en kampanje med anonyme brev til myndighetene, der det ble kommet med ville påstander og løgner for å få styresmaktene til å sette en stopper for Moons arbeid.

Les videre