Home/Sun Myung Moon/Forfølgelsen i USA begynner
Forfølgelsen i USA begynner 2017-03-13T02:16:50+00:00

Sun Myung Moons liv

Forfølgelsen i USA begynner

Som en reaksjon på bevegelsens raske vekst i USA oppsto det forfølgelse. Dette er ikke noe nytt. Nye religiøse ledere og bevegelser har til alle tider først gått gjennom en slik fase, der det nye ble sett på som fremmed og truende.

Sun Myung Moons oppfordring til en sann kristen fornyelse i USA fikk til å begynne med en god mottakelse. Dette varte imidlertid ikke. På grunn av sin kampanje for å støtte Nixon under Watergate-skandalen ble dr. Moon en lett skyteskive for kritikk fra media. Det var tross alt mediaverden som hadde avslørt presidenten. For mediafolkene hadde Moon inntatt skurkens side.

Den fordomsfrie og saklige mediadekningen hørte nå fortiden til. I stedet ble plutselig dr. Moon og hans bevegelse beskrevet på verst mulig måte. Allslags grunnløse beskyldninger fra tiden med forfølgelse fra kristne med maktposisjoner i Sør-Korea ble gravd fram. I en slik hysterisk atmosfære ble entusiasmen og idealismen blant dr. Moons tilhengere tolket som tegn på hjernevask. Moon ble beskrevet som hypnotisør og agent for en fremmed makt. Intoleranse og forfølgelse på grunn av religion og rase i USA har eksistert like lenge som landet selv. Selv om USA ble grunnlagt som et land med trosfrihet, og religiøse og politiske ledere som regel tar avstand fra religiøs intoleranse, har det stadig vekk dukket opp en mangel på en slik toleranse overfor annerledestroende. I flere tiår tok Far Moons bevegelse den verste støyten.

Les videre