Home/Sun Myung Moon/En ny begynnelse i Pusan - 1/En ny begynnelse i Pusan – 3
En ny begynnelse i Pusan – 3 2016-11-24T13:02:13+00:00

Sun Myung Moons liv

En ny begynnelse i Pusan – 3

Seon-gil Choi, Moons første kone, som han giftet seg med i 1945, greide som før nevnt ikke å ta seg inn i Nord-Korea i 1946 for å være sammen med sin mann der etter at Gud hadde bedt ham dra dit. Grensen var blitt stengt, og hun ble nødt til å leve atskilt fra ham i seks år. Dette var en uhyre vanskelig tid for henne. Hun hørte rykter om at han var blitt fengslet. Under Koreakrigen fikk hun høre at han var blitt drept. Moon greide å få sendt henne en beskjed fra Pyongyang høsten 1950 etter oppholdet i konsentrasjonsleiren. Hun hadde mottatt den, men det var umulig å dra nordover midt under krigen. Selv etter at Moon var kommet til Pusan i januar 1951, var det ikke lett for ham å sende en beskjed som nådde fram til henne. Endelig, utpå høsten, fikk hun høre fra sin mann og hvor han befant seg. Hun dro med en gang til Pusan sammen med deres fem år gamle sønn.

Men Seon-gil Choi greide aldri å akseptere det nye livet hennes mann levde. Da de var blitt gift i 1945 og året de hadde sammen før han dro til Nord-Korea, hadde ikke Moon sin egen menighet å ta seg av. Hun kunne aldri godta å dele sin mann med en raskt voksende menighet, som krevde stadig mer av ham. Hun prøvde lenge å tilpasse seg det nye livet, men etter hvert oppsto det konfrontasjoner mellom henne og medlemmene. Moon kom ofte sent hjem, og hun begynte litt etter litt å anklage sin mann for å elske medlemmene og kirken mer enn henne. Moon gjorde sitt beste for å finne en balanse mellom sitt familieliv og et krevende offentlig liv. Men det var ikke lett. Gud hadde kalt ham for verdens vanskeligste oppgave: å fullføre det Jesus hadde begynt for 2 000 år siden, nemlig å bygge himmelriket på jorden. Dette arbeidet var jo så vidt begynt. Å bygge opp menigheter i Pusan og andre byer i Korea representerte bare de første skritt i en lang prosess.

Etter hvert som hun tvilte mer og mer på sin mann og anklaget ham, kom hennes egne slektninger mer og mer inn i bildet. De fleste av dem var personlige kristne med en sterk tro. De anklaget Moon for akkurat det samme som Jesus var blitt anklaget for mens han var på jorden, nemlig å være en antikrist og vranglærer. Moon forsøkte lenge å snakke fornuft til henne, men til slutt hørte hun mer på sine slektninger enn sin mann og krevde skilsmisse. Motvillig måtte Moon midt på 50-tallet gå med på å skille seg fra sin kone.

Les videre