Home/Sun Myung Moon/Ekspansjon i Europa
Ekspansjon i Europa 2016-11-24T13:01:42+00:00

Sun Myung Moons liv

Ekspansjon i Europa

Fra 3. til 5. oktober 1969 fant den første europeiske lederkonferansen sted i London. Far Moon ga Frankrike, Nederland, Tyskland, Storbritannia og Italia i oppgave å sende utsendinger til andre land for å opprette avdelinger der.

Frankrike sendte medlemmer til Marokko, Libanon, Monaco og Andorra.
Østerrike sendte representanter til Tyrkia, Danmark, Belgia, Sveits og Luxembourg.
Tyskland sendte medlemmer til Sverige og Norge i 1969, Spania og Finland i 1972 og Australia og New Zealand i 1973. England sendte utsendinger til Irland og Jordan i 1970, til Australia i 1972 og Trinidad og Tobago i 1974. Italia sendte medlemmer til Syria i 1969 og Guyana i 1971. Nederland sendte representanter til Iran, Hellas og Israel i 1969.

IngridI november 1969 ble Ingrid Schneider (1938-2004), en språklærer, spurt av Paul Werner, som var ansvarlig for arbeidet i Tyskland, å ta på seg oppgaven å bygge opp en bevegelse i Norge. Hun sa ja til det og ankom i Oslo 4. desember samme år. Hun var fast bestemt på å forkynne hvordan Gud arbeider i vår tid. Hun investerte seg fullt ut i sin oppgave og konsenterte seg om å finne unge mennesker som var villige til å vie seg til den samme oppgaven, nemlig å opprette himmelriket på jorden. Før året var omme, hadde hun truffet den første norske som ble medlem. Det var Johanna Solberg fra Moss.

Våren 1970 ble Johanna Solberg og Ragnhild Tandberg fra Larvik aktivt med. Flere unge kvinner ble snart involvert. Ragnhilds far, Ragnar Tandberg (1916-1987), ble også medlem i bevegelsen. Kvinnene spilte den sentrale rolle i begynnelsen, men fra 1972 ble flere menn involvert, deriblant Odd Aune fra Bindal i Nordland, Viggo Jørgensen (1943-2016) fra Telemark og Halvard Iversen fra Harstad.

I 1972 åpnet Johanna Solberg en avdeling i Bergen. Anne Hritz (1951-2010) fra Tyskland gjorde det samme i Trondheim året etter. Julie Persjordet fra Tynset brakte bevegelsen til Stavanger i oktober 1974. Samtidig ble det også åpnet en avdeling i Tromsø.

Les videre