Home/Sun Myung Moon/Den første verdensturneen
Den første verdensturneen 2016-11-24T13:01:42+00:00

Sun Myung Moons liv

Den første verdensturneen

Taleturneen i JapanFram-museet 24. juli 1965I London 1965
28. januar 1965 la Sun Myung Moon ut på en turné til 40 land, ledsaget av Won-bok Choi (1916-2006) og Young Oon Kim (1914-1989). Reisen inkluderte Japan, Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia. På turen besøkte han medlemmer og veiledet dem.

På turen holdt han en seremoni i hver av USAs stater og i alle landene han besøkte. Han ba for staten eller landet og dets folk. For at Gud skulle kunne velsigne de forskjellige landene, velsignet han et lite stykke land i hver av disse statene eller landene. Som del av turen var han således innom Slottsparken i Oslo 22. juli 1965 og holdt en seremoni der. Til sammen holdt han 120 slike seremonier over hele verden. I Oslo var det også tid til en tur til Fram-museet på Bygdøy. Se bilde ytterst til høyre.

Medlemmer i San Francisco i 1965. Young Oon Kim, nr 2 fv foranMens han besøkte bevegelsen i San Francisco og traff medlemmene der, ble det bestemt hvem som kunne bli utsendinger til Europa for å opprette avdelinger der. Peter Koch (1927-1984) ble sendt til Tyskland, Doris Walder (1930-2016) til Italia, Teddy Verheyen til Nederland, Sandy Pinkerton til Storbritannia. Året etter ble Paul (1927-2008) og Christl Werner sendt til Østerrike, Ursula Schumann til Spania og Reiner Vincenz (1939-2015) til Frankrike. Barbara Koch (1930-2016), Elke van der Stok og Gerhard Kunkel ble sendt for å hjelpe til i Tyskland.

I Gettysburg, USA, traff Moon landets tidligere president Dwight Eisenhower.

10. oktober kom Sun Myung Moon tilbake til Korea.

Les videre