Home/Sun Myung Moon/Året 1978 – 1
Året 1978 – 1 2016-11-24T13:01:41+00:00

Sun Myung Moons liv

Året 1978 – 1

Bo Hi PakFraserDet var ikke alle som unnet dr. Moon hans store suksess i USA. Her kom en gul mann og fikk på kort tid tusener av velutdannede unge amerikanere til å følge seg ved å forkynne et budskap forskjellig fra det vanlige kristne. Sterke krefter ville rydde dr. Moon og hans bevegelse av veien. Den reneste heksejakten begynte. Carter-administrasjonen satte i gang en undersøkelse og utnevnte et medlem av Kongressen på venstrefløyen av Det demokratiske partiet, Donald Fraser, til å lede granskingen. Han hadde for øvrig bånd til det Moskva-tro amerikanske Socialist Workers-partiet. Han påsto noe helt vilt, nemlig at Enhetskirken var et redskap for KCIA, det sørkoreanske etterretningsvesenet. Kongresskomitéen for internasjonale organisasjoner undersøkte påstanden, men fant ingenting overhodet som bekreftet den. Dr. Moons assistent dr. Bo-hi Pak ble kalt inn for å gi Enhetsbevegelsens synspunkt på saken. Det interessante er at også i den kommunistiske diktaturstaten Nord-Korea var Sun Myung Moon blitt anklaget for å spionere for regimet i Seoul.

USA ble grunnlagt som et land med trosfrihet. Likevel har ikke alle amerikanere alltid vært villige til å gi en slik frihet til annerledestroende. Kvekere ble i sin tid rettsforfulgt og hengt i New England. Baptister ble jaget ut av Massachusetts. Grunnleggeren av Mormonerkirken, Joseph Smith, ble myrdet i Illinois mens de som fulgte ham, ble kjeppjaget ut i villmarken. Jøder og katolikker ble sett på som agenter for fremmede makter involvert i internasjonale konspirasjoner.

I april-mai ble det første seminaret holdt for ledere som var blitt medlemmer i landene som mottok misjonærer i 1975.

118 par 210578Fra mai til september tilbrakte dr. Moon 120 dager i Storbritannia. 21. mai ble en stor velsignelse holdt i bevegelsens hovedkvarter i Lancaster Gate i London for 118 par, som hovedsakelig besto av europeiske medlemmer, deriblant ti fra Norge. Fru Moon var ikke til stede under seremonien ettersom hun fødte sønnen Young-jin 17. mai. I hennes sted foresto den eldste datteren Ye-jin velsignelsen sammen med sin far.

Dr. Moon inviterte medlemmer fra hele verden til å ta del i et nytt prosjekt, Home Church (hjemmekirke), i Storbritannia. De ble sendt ut til forskjellige byer for å velge seg et område med 360 hjem for å tjene dem, være et godt eksempel og forkynne til dem. Strategien lignet på måten bevegelsen hadde vokst på i Korea 15 år tidligere. Weon-pil Kim, dr. Moons første mannlige disippel, ledet dette hjemmekirke-arbeidet til å begynne med.

Les videre