Home/Sun Myung Moon/Året 1975
Året 1975 2017-03-13T21:14:25+00:00

Sun Myung Moons liv

Året 1975

Yeoido 1975Yeoido 1975 SMMoon14. januar dro 370 medlemmer fra USA for å slutte seg til et stort evangeliseringsteam som arbeidet i Japan og Sør-Korea det året. Store offentlige møter ble holdt i de viktigste byene i begge landene. Dr. Moon talte i sju byer i sitt hjemland etter å ha holdt sin første offentlige tale i Korea på en Håpets dag-bankett 16. januar i Seoul til en forsamling av 550 ledere fra den politiske og økonomiske verden. Han fikk en varm mottakelse. Etter den såkalte Håpets dag-taleturnéen først i Japan og så i Sør-Korea fra 1. april til 16. mai ble det arrangert en avsluttende begivenhet –  et stort massemøte på Yeoido i Seoul, der det var 1,2 millioner til stede og deltakere fra 60 land. Dr. Moons tale dreide seg om å være fast bestemt på å motsette seg kommunismen, beskytte Sør-Korea og skape en verden med Gud som sentrum. Dette var mens Den kalde krigen var på sitt mest intense, en tid med et anspent forhold mellom Nord- og Sør-Korea. Dette store massemøtet ble holdt med støtte fra den sørkoreanske regjeringen. På grunn av den store oppslutningen på hjemmebane følte dr. Moon at han i langt større grad kunne fokusere på det internasjonale arbeidet.

1800 par 1975

8. februar ble det største massebryllupet til da holdt i Seoul. 1800 par fra 20 land ble velsignet i ekteskap. Det var tre deltakere fra Norge – Ingrid Schneider (1938-2004), Viggo Jørgensen (1943-2016) og Åse Ulimoen.

I mars ble det organisert et et nytt system for opplæring i bevegelsens lære, bestående av todagers-, sjudagers-, tjueendagers-, førtidagers- og 120-dagers-seminarer. Hensikten med todagers-seminaret var å vise at Messias er her på jorden nå, hensikten med sjudagers-seminaret å vise en hvem Messias er, og inspirere deltakerne til å ta et oppgjør med de negative sider ved ens liv. 21-dagers-seminaret var ment å vise hvordan man blir i stand til å leve i samvar med Enhetsprinsippene. 40-dagers seminarer var for medlemmer som hadde lyst å sette seg grundigere inn i bevegelsens lære og bli ledere. 120-dagers-seminarer var for medlemmer som allerede hadde tjent som ledere, og som ville bli bedre ledere.

Les videre