Året 1974 – 2 2017-03-13T02:10:25+00:00

Sun Myung Moons liv

Året 1974 – 2

med NixonForgive and love Nixon30. november 1973 ble annonser satt inn i aviser over hele USA med et budskap fra Sun Myung Moon om Watergate-skandalen. Han ba nasjonen å tilgi presidenten, vise at de var glad i ham, og stå samlet. Flere store møter ble holdt i Washington DC for å formidle dette budskapet. 1. februar 1974 hadde dr. Moon et møte med President Nixon i Det hvite hus, der de ba og snakket sammen. Hvilken som helst markedsføringskonsulent ville ha frarådet dr. Moon å begynne med en kampanje for å få USAs innbyggere til å tilgi en hardt presset Nixon, vise ham at de var glad i ham, og stå samlet med ham. Det var få som var villige til å stille seg på Nixons side da det så ut til at han ville bli stilt for riksrett. Dr. Moon viker imidlertid ikke tilbake når Gud har vist ham hva Gud vil. Moon var også bekymret for konsekvensene av å svekke det amerikanske presidentembetet midt oppe i Den kalde krigen i en verden som trengte et sterkt USA til å stå imot trusselen fra den kommunistiske leir. Selv om dr. Moons budskap om å tilgi, vise kjærlighet og stå samlet uttrykte noe av essensen i den kristne ånd, ble hans oppfordring møtt med forakt.

5. mars 1974 åpnet Little Angels-skolen i Seoul med 3600 elever.

30. april 1974 ble en større eiendom med skolebygninger som var blitt brukt som en kristen internatskole, kjøpt i Barrytown i Hudson-dalen i New York.
Restaureringsarbeid ble satt i gang for å kunne begynne et presteseminar der, Teologisk høyskole for enhet (Unification Theological Seminary [UTS]).

Sun Myung Moon talte på Capitol Hill 8. oktober 1974 til senatorer og medlemmer av kongressen og deres stab.

Fra 21. til 28. oktober fastet flere medlemmer utenfor FN-bygningen i New York for å gjøre verden oppmerksom på situasjonen for mange japanske kvinner som var blitt lurt til Nord-Korea etter Koreakrigen, og som siden var blitt holdt fanget der av kommuniststaten.

Les videre