Home/Sun Myung Moon/Året 1974 – 1
Året 1974 – 1 2017-03-13T01:59:29+00:00

Sun Myung Moons liv

Året 1974 – 1

En ny taleturné, denne gang til 32 byer, ble organisert fra 15. februar til 20. april 1974. Sun Myung Moon talte to kvelder i hver by. Den første kvelden holdt han en kort tale på en bankett, den andre kveld en lengre tale. Tema var «Kristenhetens nye fremtid». I talen oppfordret han alle, spesielt de kristne, til å forberede seg til å ta imot Gjenkomstens Herre. Dermed hadde Moon nå talt i samtlige av USAs stater.

Samme år, fra 15. mai la dr. Bo Hi Pak ut på en «Celebration of Life»-taleturné til ti byer i USA. Turnéen var ment å forberede for Moons egen turné til åtte byer, fra 17. september til 23. desember 1974. De åtte byene var New York, Philadelphia, Washington DC, Atlanta, Chicago, Seattle, San Francisco og Los Angeles.

Madison Square Garden 180974Åpningsbyen på turnéen til åtte byer var New York. Der talte Sun Myung Moon i Madison Square Garden 18. september foran et publikum på 25 000. Det fantes ikke ett ledig sete. Det er anslått at så mange som 20 000 sto utenfor uten å slippe inn. Dr. Moon talte om hensikten med Gjenkomsten. Media viste stor interesse for dette møtet. På grunn av alle disse taleturnéene ble Sun Myung Moons navn kjent over hele USA.

Moon MSG 180974Basert på fremgangen i USA og den positive mottakelsen han hadde fått i dette kristne landet, følte Moon at det var håp for verden. Han fikk også nytt håp om at de kristne i hans eget hjemland ville begynne å samarbeide med ham.

Alf Mønnesland fra Norge deltok i bevegelsens aktiviteter i USA fra juni 1974 til april 1975. Han fullførte blant annet et 100 dager langt opplæringsprogram der sommeren 1974 og deltok fra august i kampanjen forut for den ovenfor nevnte begivenheten i Madison Square Garden 18. september 1974 sammen med en annen nordmann, Jens Sunde.

Les videre