Home/Sun Myung Moon/Året 1968
Året 1968 2016-11-24T13:01:42+00:00

Sun Myung Moons liv

Året 1968

1. januar 1968 ble den fjerde Helligdagen opprettet og feiret for første gang. Det var Guds dag. På denne dagen erklærte Sun Myung Moon at hans kone, Hak-ja Han, hadde oppfylt alle betingelsene for å kunne bli Sann mor. For å kunne oppfylle denne rollen måtte hun særlig de første sju årene siden 1960 gå en meget vanskelig vei. Hun måtte gjøre godt igjen arven fra Eva, menneskehetens første mor, og de feil kvinner opp gjennom historien hadde begått. 1. januar 1968 ba Moon til Gud, «Se på din datter som har seiret. I løpet av sju år er hun blitt universets førstedame og Sann mor.»

I sjuårsperioden 1968-1974 tok medlemmene i Korea mer og mer ansvar ikke bare for å utvikle bevegelsen, men for å tjene sitt fedreland. Alle velsignede par ble mobilisert. 1. desember 1970 dro 1200 kvinner ut for å være pionerer i nye byer og på tettsteder rundt om i landet. Denne sjuårsperioden var først og fremst preget av en utrolig offervilje blant medlemmene. For 2000 år siden fikk Jesus aldri den støtte han trengte fra sitt land og sitt folk. For å unngå at det samme gjentok seg i Korea og for at Guds gjenoppreisningsarbeid skulle lykkes denne gangen, ofret både Sun Myung Moon og hans kone og alle de som fulgte dem, alt de hadde for å bygge opp et solid grunnlag i Sør-Korea.

De lyktes i sine anstrengelser slik at Sun Myung Moon fra slutten av 1971 kunne begynne å konsentere seg om å bygge et solid grunnlag på verdensplan.

430 par 22.02.6822. februar 1968 ble det holdt en stor velsignelse for 430 par i Seouls City Hall. For første gang deltok det par fra andre land enn Sør-Korea.

Samme år ble «Internasjonalt forbund for seier over kommunismen» stiftet. En bok som så kritisk på kommunistisk ideologi, ble utgitt: «Kommunismen – en ny kritikk». Fra mai begynte medlemmer å holde offentlige foredrag om kommunismens farer.

Les videre