Home/Sun Myung Moon/Arbeidet begynner
Arbeidet begynner 2016-11-24T13:02:20+00:00

Sun Myung Moons liv

Arbeidet for å realisere himmelriket begynner

Etter sin forberedelsesperiode, fra sitt første møte med Jesus i 1935 og fram til Koreas frigjøring 15. august 1945, var Sun Myung Moon klar til å ta fatt på oppgaven som Jesus hadde bedt ham ta på seg. Den besto i å opprette Guds rike, en verden basert på Guds opprinnelige skapelsesideal. Sun Myung Moon representerte dette idealet på det individuelle plan, slik Jesus hadde gjort 2 000 år tidligere. For at Guds ideal skulle kunne realiseres globalt, måtte det først bli virkelighet på familieplan. Gud ville derfor at Sun Myung Moon og hans daværende kone, Seon-gil Choi, «Lammets brud», en kvinne spesielt utvalgt og forberedt av Gud, skulle lede en bevegelse for å opprette himmelriket basert på harmoniske ekteskap og familier.

Gud ville at Sun Myung Moon først skulle henvende seg til den kristne verden. Derfor gjorde han gjentatte forsøk på å formidle Guds plan for vår tid til de kristne lederne i Sør-Korea i 1945-46. Basert først på de kristne i Korea, og så hele den kristne verden, skulle en slik bevegelse også spre seg til den øvrige verden, på tvers av alle nasjonale, kulturelle, religiøse og ideologiske grenser.

Den kristne verden var gått seierrik ut av første og annen verdenskrig. Verdens ledende nasjoner, og de mest innflytelsesrike, var USA, Storbritannia og Frankrike, som alle var kristne land. Basert på den kristne verden var menneskeheten derfor forberedt til å skape en global fred, basert på harmoniske familier med Gud som midtpunkt.

Uheldigvis viste ikke visse utvalgte personer, den kristne verdens representanter i Sør-Korea, den nødvendige åpenhet og velvilje til å ta imot utfordringen som Sun Myung Moon og hans budskap representerte.  De skjønte ikke annet enn at hvis Bibelens profetier skulle gå i oppfyllelse, måtte det skje gjennom deres egne kirker. På samme måte som Jesus for 2 000 år siden ble Sun Myung Moon sett på som en vranglærer. På Jesu tid åpenbarte Gud det tydelig til døperen Johannes at Jesus var Messias.

Paek-mun Kim, leder av Israel-Jesus-kirken, var like viktig for Korea i 1945-46 som døperen Johannes var det for den jødiske verden da Jesus begynte sitt offentlige virke. Det var mange intellektuelle og innflytelsesrike personer i pastor Kims kirke. Blant dem var kona til eieren av Chosun Ilbo, Koreas viktigste avis, og kona til Bom-sok Lee, som i 1948 ble Sør-Koreas første statsminister. Pastor Kim lærte at vår tids Israel, og landet der Messias’ annet komme ville finne sted, var Korea. Uten døperens støtte ble det umulig for Jesus å få jødefolket med seg. Uten støtte fra nøkkelpersoner som Paek-mun Kim ble Sun Myung Moon stående alene.

I seks måneder prøvde han å få med seg denne kristne lederen, men måtte til slutt gi opp, våren 1946.
Korea var allerede et delt land. Halvøya var nå blitt en mikroutgave av Den kalde krigens verden og den globale konfrontasjonen mellom de to maktblokkene: den demokratiske og religiøse verden mot den kommunistiske og anti-religiøse. Fordi den religiøse verdens representanter i Sør-Korea ikke hadde tatt imot Gjenkomstens Herre, var han nå nødt til å gå til den anti-religiøse verden.

Les videre